IKVD logo

Izglītības kvalitātes valsts dienests
Reģistrācijas Nr.: 90001259032
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14
Rīga, LV-1050

E-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv
Tālrunis: +371 67222504

Fakss: +371 67228573


Uzticības tālrunis: +371 67358075
(automātiskais atbildētājs)
Nosūtīt e-iesniegumu.Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Pirmdien 8:30-12:30
Otrdien 13:00-17:00
Trešdien 8:30-12:30
Ceturtdien 13:00-18:00

ārpus pieņemšanas laika pirms vizītes ierosinām sazināties ar attiecīgo speciālistu.

Akreditācijas ekspertu komisija un ziņojumi

Akreditācijas ekspertu komisija

Saskaņā ar „Akreditācijas ekspertu komisijas nolikumu”, Izglītības kvalitātes valsts dienestā izveidotā Akreditācijas ekspertu komisija veic normatīvajos aktos noteikto izglītības iestādes un eksaminācijas centra darbības un izglītības programmas īstenošanas kvalitātes novērtēšanu jeb akreditāciju. Ekspertu komisija savā darbībā ievēro normatīvos aktus, minēto  nolikumu, kā arī  „Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru darbības un izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas metodiku" un Kvalitātes dienesta rīkojumus par ekspertu komisijas darbu.

 

Ar Akreditācijas ekspertu komisijas ziņojuma paraugu var iepazīties šeit.

Ar izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšanas ziņojuma paraugu var iepazīties šeit.

 

Profesionālās izglītības akreditācijas ekspertu rokasgrāmata

 

Akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumi

 

Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru darbības un izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas metodika

1. Pielikums "Vispārējās izglītības iestādes darbības un izglītības programmas īstenošanas kvalitātes vērtējuma līmeņu apraksti"

2. Pielikums "Profesionālās vidējās izglītības, arodizglītības, profesionālās pamatizglītības programmas īstenošanas un izglītības iestādes darbības kvalitātes vērtējuma līmeņu apraksti"

3. Pielikums "Profesionālās tālākizglītības programmas īstenošanas un izglītības iestādes darbības kvalitātes vērtējuma līmeņu apraksti"

4. Pielikums "Izglītības iestādes, kas īsteno profesionālās ievirzes (māksla, mūzika) izglītības programmu, darbības kvalitātes vērtējuma līmeņu apraksti"

5. Pielikums "Izglītības iestādes, kas īsteno profesionālās ievirzes (sports) izglītības programmu, darbības kvalitātes vērtējuma līmeņu apraksti"

6. Pielikums "Izglītības iestādes, kas īsteno profesionālās pilnveides izglītības programmu, darbības kvalitātes vērtējuma līmeņu apraksti"

7. Pielikums "Eksaminācijas centra darbības kvalitātes vērtējuma līmeņu apraksti"

8. Pielikums "Izglītības ieguves tālmācības formā īstenotas vispārējās izglītības programmas kvalitātes vērtējuma līmeņu apraksti"

9. Pielikums "Izglītības ieguves tālmācības formā īstenotas profesionālās izglītības programmas kvalitātes vērtējuma līmeņu apraksti"

 

 

© Izglītības kvalitātes valsts dienests, 2012 | Mājaslapa izstrādāta SIA "Bumbierkoks"