IKVD logo

Izglītības kvalitātes valsts dienests
Reģistrācijas Nr.: 90001259032
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14
Rīga, LV-1050

E-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv
Tālrunis: +371 67222504

Fakss: +371 67228573


Uzticības tālrunis: +371 67358075
(automātiskais atbildētājs)
Nosūtīt e-iesniegumu.Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Pirmdien 8:30-12:30
Otrdien 13:00-17:00
Trešdien 8:30-12:30
Ceturtdien 13:00-18:00

ārpus pieņemšanas laika pirms vizītes ierosinām sazināties ar attiecīgo speciālistu.

Izglītības iestādēm jāpublicē aktualizēts pašnovērtējuma ziņojums

04.09.2017.

Sākoties jaunajam mācību gadam, Izglītības kvalitātes valsts dienests atgādina, ka izglītības iestādēm katru gadu līdz 1. septembrim ir jāaktualizē pašnovērtējuma ziņojums un jāpublicē tas izglītības iestādes vai dibinātāja tīmekļa vietnē. 

Ministru kabineta 20.12.2017. noteikumu Nr. 831 “Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas centrus un citas Izglītības likumā noteiktās institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības programmas un novērtē valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu, valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību” 5. punktā noteikts, ka izglītības iestādei vai eksaminācijas centram katru gadu līdz 1. septembrim jānodrošina pašnovērtējuma ziņojuma aktualizācija un tā pieejamība izglītības iestādes vai eksaminācijas centra, vai dibinātāja tīmekļvietnē.

Savukārt šo noteikumu 78. punkts nosaka, ka prasība publicēt aktualizētu pašnovērtējumu ziņojumu attiecībā uz pirmsskolas izglītības iestādēm tiek piemērota no 2018. gada 1. janvāra. Tas nozīmē, ka pirmsskolas izglītības iestādēm pašnovērtējuma ziņojums jāizveido un pirmoreiz jāpublicē tīmekļa vietnē līdz 2018.gada 1.septembrim. Pēc šī datuma arī pirmsskolas izglītības iestādēm reizi gadā būs jāaktualizē savs pašnovērtējuma ziņojums un jāpublisko tas savā vai dibinātāja tīmekļa vietnē. 

© Izglītības kvalitātes valsts dienests, 2012 | Mājaslapa izstrādāta SIA "Bumbierkoks"