IKVD logo

Izglītības kvalitātes valsts dienests
Reģistrācijas Nr.: 90001259032
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14
Rīga, LV-1050

E-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv
Tālrunis: +371 67222504

Fakss: +371 67228573


Uzticības tālrunis: +371 67358075
(automātiskais atbildētājs)
Nosūtīt e-iesniegumu.Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Pirmdien 8:30-12:30
Otrdien 13:00-17:00
Trešdien 8:30-12:30
Ceturtdien 13:00-18:00

ārpus pieņemšanas laika pirms vizītes ierosinām sazināties ar attiecīgo speciālistu.

Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru un izglītības programmu akreditācijas komisija

 

Akreditācijas komisijas sastāvs:

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2013. gada 23. aprīļa noteikumu Nr. 225 „Izglītības kvalitātes valsts dienesta nolikums” 3.4., 4.4. un 4.5. apakšpunktā un Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumu Nr.831 “Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas centrus un citas Izglītības likumā noteiktās institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības programmas un novērtē valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu, valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību” 27. punktā noteikto, kā arī saņemtajiem deleģējumiem, ir izveidota Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru un izglītības programmu akreditācijas komisija šādā sastāvā:

Akreditācijas komisijas priekšsēdētājs

Evija Uzare – Kvalitātes dienesta Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktore

Akreditācijas komisijas priekšsēdētāja vietniece

Andra Šenberga – Kvalitātes dienesta vadītāja vietniece, Licencēšanas un reģistru departamenta direktore

Akreditācijas komisijas locekļi

Maksims Platonovs – Kvalitātes dienesta Uzraudzības departamenta direktora vietnieks

 

Anita Āboliņa – Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta vecākā eksperte

 

Modra Jansone – Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta vecākā eksperte

 

Andis Groza – Latvijas Nacionālā kultūras centra Kultūras un radošās industrijas izglītības nodaļas vadītājs

 

Ineta Upeniece – Valsts izglītības satura centra Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vadītāja

 

-

Aiva Šenne – Valsts izglītības satura centra Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vecākā referente

 

Andis Lejiņš – Latvijas Darba devēju konfederācijas Metālapstrādes un mašīnbūves konsultants

 

Irina Avdejeva – Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības eksperte vispārējās izglītības jautājumos

 

Lolita Kokina – Latvijas Pašvaldību savienības Izglītības un kultūras komisijas locekle, Cēsu novada Izglītības nodaļas vadītāja

 

Ilze Kalniņa – Arodbiedrības „Latvijas izglītības vadītāju asociācija” valdes locekle

 

-

Jaroslavs Romanovičs - Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras mācību centra izpilddirektors

 

-

Andrejs Vītoliņš - Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome

 

Akreditācijas komisijas sēdes tiek organizētas vienu reizi mēnesī.

Informāciju par turpmākajām Akreditācijas komisijas sēdēm varat atrast šīs tīmekļa vietnes kalendārā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

© Izglītības kvalitātes valsts dienests, 2012 | Mājaslapa izstrādāta SIA "Bumbierkoks"