IKVD logo

Izglītības kvalitātes valsts dienests
Reģistrācijas Nr.: 90001259032
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14
Rīga, LV-1050

E-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv
Tālrunis: +371 67222504

Fakss: +371 67228573


Uzticības tālrunis: +371 67358075
(automātiskais atbildētājs)
Nosūtīt e-iesniegumu.Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Pirmdien 8:30-12:30
Otrdien 13:00-17:00
Trešdien 8:30-12:30
Ceturtdien 13:00-18:00

ārpus pieņemšanas laika pirms vizītes ierosinām sazināties ar attiecīgo speciālistu.

Padomi izglītojamajiem un vecākiem

Kvalitātes dienests var izvērtēt:

-          vai izglītojamais no izglītības iestādes ir atskaitīts tiesiski;

-          vai personas uzņemšanas procesā ir ievērotas normatīvo aktu prasības;

-          vai pedagogs ievērojis izglītojamo drošības noteikumus;

-          vai izglītojamais pilnā apjomā apgūst licencēto izglītības programmu.

 

Kvalitātes dienests nevar izvērtēt:

-          vai izglītojamā pārbaudes darbu saturs atbilst valsts standarta prasībām (šajā jautājumā var vērsties Valsts izglītības satura centrā );

-          vai pedagogs ir ievērojis ētikas normas (šajā jautājumā var vērsties pie izglītības iestādes direktora ar lūgumu izvērtēt konkrētā pedagoga rīcību);

-          vai pret izglītojamo pedagogs piemērojis emocionālo un/vai psiholoģisko vardarbību (šajā jautājumā var vērsties Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā). 

 

Problēmjautājumu risināšanas shēma

 

© Izglītības kvalitātes valsts dienests, 2012 | Mājaslapa izstrādāta SIA "Bumbierkoks"