IKVD logo

Izglītības kvalitātes valsts dienests
Reģistrācijas Nr.: 90001259032
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14
Rīga, LV-1050

E-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv
Tālrunis: +371 67222504

Fakss: +371 67228573


Uzticības tālrunis: +371 67358075
(automātiskais atbildētājs)
Nosūtīt e-iesniegumu.Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Pirmdien 8:30-12:30
Otrdien 13:00-17:00
Trešdien 8:30-12:30
Ceturtdien 13:00-18:00

ārpus pieņemšanas laika pirms vizītes ierosinām sazināties ar attiecīgo speciālistu.

Pieteikšanās akreditācijai

 

Kārtību, kādā akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas centrus un citas Izglītības likumā noteiktās institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības programmas nosaka Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumi Nr. 831 “Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas centrus un citas Izglītības likumā noteiktās institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības programmas un novērtē valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu, valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību”.

 

Pieteikšanās akreditācijai

Lai pieteiktos akreditācijai, izglītības iestāde vai eksaminācijas centrs (turpmāk - iestāde) Kvalitātes dienestā iesniedz:

1)    akreditācijas iesniegumu [1], kas saskaņots ar iestādes dibinātāju. Akreditācijas iesniegumā aizpilda visas attiecināmās sadaļas, tai skaitā obligāti norāda akreditācijai pieteiktās izglītības programmas īstenošanas vietas(-u) adresi(-es);
 [1] Paraugs akreditācijas iesniegumam 

 

2)     pašnovērtējuma ziņojumu [2], kas saskaņots ar iestādes dibinātāju un kuru iestāde ir publiskojusi iestādes tīmekļa vietnē vai iestādes dibinātāja tīmekļa vietnē.

Iestādi akreditācijai var pieteikt arī iestādes dibinātājs
 [2] Paraugs pašnovērtējuma ziņojumam

 

 Metodiskie ieteikumi profesionālās izglītības un vispārējās izglītības iestāžu pašvērtēšanai

 

 Pieteikšanās termiņš akreditācijai

Izglītības iestādes vai eksaminācijas centra vadītājs iesniedz akreditācijas iesniegumu un pašnovērtējuma ziņojumu izglītības iestādes, eksaminācijas centra vai izglītības programmas akreditācijai ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms akreditācijas termiņa beigām vai vēlamā izglītības programmas, eksaminācijas centra vai izglītības iestādes akreditācijas laika.

 

Lēmums par akreditācijas termiņa pagarināšanu

Gadījumā, ja akreditācijas termiņš beidzas izglītības iestādes reorganizācijas laikā dienests, pamatojoties uz akreditācijas komisijas priekšlikumu, ir tiesīgs pieņemt lēmumu par akreditācijas termiņa pagarināšanu līdz sešiem mēnešiem.

 

Akreditācijas organizēšana

Pēc akreditācijas iesnieguma un pašnovērtējuma ziņojuma izvērtēšanas kvalitātes dienests ar izglītības iestādes dibinātāju vai iestādi slēdz līgumu par ekspertu darba samaksu un komandējuma (darba brauciena) izdevumiem. 

 

 

 

 

© Izglītības kvalitātes valsts dienests, 2012 | Mājaslapa izstrādāta SIA "Bumbierkoks"