IKVD logo

Izglītības kvalitātes valsts dienests
Reģistrācijas Nr.: 90001259032
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14
Rīga, LV-1050

E-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv
Tālrunis: +371 67222504

Fakss: +371 67228573


Uzticības tālrunis: +371 67358075
(automātiskais atbildētājs)
Nosūtīt e-iesniegumu.Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Pirmdien 8:30-12:30
Otrdien 13:00-17:00
Trešdien 8:30-12:30
Ceturtdien 13:00-18:00

ārpus pieņemšanas laika pirms vizītes ierosinām sazināties ar attiecīgo speciālistu.

Saites

Nozares saites

 

Izglītības un zinātnes ministrija

Valsts izglītības satura centrs

Valsts izglītības attīstības aģentūra

Studiju un zinātnes administrācija

Valsts aģentūra "Latviešu valodas aģentūra"

Latvijas Zinātnes padome

Latvijas Zinātņu akadēmija

Sociālās korekcijas izglītības iestāde "Naukšēni"

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

Datu bāzes un portāli 

Nacionālā izglītības iespēju datu bāze

Studiju virzienu reģistrs

Skolas.lv

Rīgas pašvaldība un izglītība Rīgā

Rīgas pašvaldības portāls (Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments)

E-skola.lv 

Latvijas valsts institūcijas

 

Latvijas valsts portāls 

Tiešās pārvaldes iestāžu datu bāze 

Nozares Eiropas institūcijas un to partnerinstitūcijas Latvijā

EQAVET – European Quality Assurance in Vocational Education and Training

Nacionālais koordinācijas punkts Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras piesaistei Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai 

ReferNet Latvija

Akadēmiskās informācijas centrs

Neformālās un informālās mācīšanas rezultātu atzīšana Latvijā

Nozaru ekspertu padomes

Nozares starptautiskās institūcijas un to kontaktpunkti Latvijā

UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija

Nozares mediji

Latvijas Vēstnesis 

Izglītība un Kultūra

Skolas Vārds

Starptautiskās organizācijas

Education International

Unite for Quality Education

Microsoft in Education

Microsoft Partners in Learning

SOROSA FONDS Latvija 

AFS Latvija

Ārvalstu valsts organizācijas nozarē

OFSTED - Office for Standards in Education, Children's Services and Skills (UK) 

Nozares organizācijas

Iespējamā misija

Sabiedriskās organizācijas un biedrības

Latvijas izglītības vadītāju asociācija (LIVA)

Latvijas izglītības darbinieku arodbiedrība (LIZDA)

Vecāki par izglītību  

Latvijas Vecāku kustība

Vecāku forums

Latvijas Vecāku apvienība "Visi"

© Izglītības kvalitātes valsts dienests, 2012 | Mājaslapa izstrādāta SIA "Bumbierkoks"