Izglītības kvalitātes valsts dienests aicina izglītības iestāžu vadītājus un vietniekus pieteikties dalībai aktuālajos kursos 2022./2023. mācību gada 1. semestrī (kursu apmaksa - pašfinansējums). Kursi tiek rīkoti sadarbībā ar Mūžizglītības un kultūras institūtu “Vitae”.

2022. gada 7. oktobrī 9.00-14.00 tiešsaistē “Direktoru vietnieku kluba” 6h profesionālās kompetences pilnveides kursi “Direktora vietnieka izglītības jomā profesionālās darbības aktualitātes 2022./2023. mācību gadā” 

Aicināti piedalīties izglītības iestāžu vadītāju vietnieki.

Kursu saturā iekļauti šādi jautājumi: datu un informācijas e-klasē izmantošana izglītības iestādes darba plānošanai, izvērtēšanai un kontrolei, izglītības iestāžu darbības aktuālie jautājumi, ņemot vērā 2022. gada izvērtējumu par izglītības kvalitāti vispārējā un profesionālajā izglītībā.

Sīkāka informācija par kursiem un pieteikšanās.

2022. gada 15. novembrī 12.00-16.30 tiešsaistē “Vadītāju kluba” un “Direktoru vietnieku kluba” 6h profesionālās kompetences pilnveides kursi izglītības iestāžu vadītājiem un vietniekiem par atgriezeniskās saites sniegšanu un saņemšanu, kā arī mācību stundu vērošanu datu ieguvei izglītības kvalitātes nodrošināšanai.

Sīkāka informācija par kursiem un pieteikšanās.

2022. gada 28. un 29. novembrī un 13.decembrī “Vadītāju kluba” 18h profesionālās kompetences kursi “Laba pārvaldība” izglītības iestāžu vadītājiem.

Kursi notiks:

Klātienē Rīgā 28. novembrī 13.00-18.30

Klātienē Rīgā 29. novembrī 9.00-14.30

Tiešsaistē 13. decembrī 12.00-16.30.

Kursu saturā iekļauti šādi jautājumi:

a) personiskās līderības sistēma “Ļoti efektīvu cilvēku 7 paradumi” un tajā pieejamās 7 līderības stratēģijas un 20 taktikas ar praktiskajiem uzdevumiem vadītāja personības un profesionalitātes pilnveidei (28.-29.novembris),

b) izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības pašrefleksija, izmantojot Vadlīnijās izglītības kvalitātes nodrošināšanai vispārējā un profesionālajā izglītībā pieejamos datus un informāciju (13.decembris),

c) aktuālie tiesiskie jautājumi, kas jāzina izglītības iestāžu vadītājiem (13.decembris).

Kursu dalībnieki var izvēlēties -  piedalīties visās kursu dienās, tikai 28.-29. novembrī vai tikai 13. decembrī.

Sīkāka informācija par kursiem un pieteikšanās.