IKVD logo

Izglītības kvalitātes valsts dienests
Reģistrācijas Nr.: 90001259032
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14
Rīga, LV-1050

E-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv
Tālrunis: +371 67222504

Fakss: +371 67228573


Uzticības tālrunis: +371 67358075
(automātiskais atbildētājs)
Nosūtīt e-iesniegumu.Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Pirmdien 8:30-12:30
Otrdien 13:00-17:00
Trešdien 8:30-12:30
Ceturtdien 13:00-18:00

ārpus pieņemšanas laika pirms vizītes ierosinām sazināties ar attiecīgo speciālistu.

Dienests

 

 

Ticu, ka tikai sadarbojoties un atbalstot vienam otru un visiem kopā – bērniem, vecākiem, skolotājiem un citiem izglītībā iesaistītajiem – varam celt izglītības kvalitāti katra iedzīvotāja un valsts attīstības labā.

 Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja

Inita Juhņēviča             

     

Par izglītības iestāžu apmeklēšanu aukstajā laikā

05.01.2017.

Izglītības kvalitātes valsts dienests atgādina: līdz 12 gadus veci bērni uz skolu var neiet, ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 20 grādiem C, bet bērni vecumā no 13 gadiem – ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 25 grādiem C. Gadījumos, kad gaidāma zema gaisa temperatūra, izglītības iestāde sadarbībā ar tās dibinātāju (pašvaldību) var pieņemt lēmumu par mācību darba organizāciju šajās dienās, par to savlaicīgi informējot skolēnus un viņu vecākus.

Lasīt vairāk >


Sagatavotas vadlīnijas, lai mazinātu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas riskus

27.12.2016.

21.decembrī ir noslēdzies ekspertu darbs pie priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku mazināšanas vadlīnijām un konsultēšanas vadlīnijām pedagogiem. Vadlīniju izstrāde sākās 2016. gada oktobrī, un tas ir būtisks pasākums, gatavojoties vērienīgā ESF projekta “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” (ESF projekts) īstenošanai no 2017. gada 1. janvāra. Pie vadlīnijām strādāja ekspertu grupa, kurā darbojās Latvijas pašvaldību, izglītības nozares speciālisti, ekonomisti, juristi, pedagogi, psihologi un karjeras konsultanti. Vadlīnijas 2017.gada janvārī tiks publicētas Izglītības kvalitātes valsts dienesta un projekta tīmekļa vietnē.

Lasīt vairāk >


Apstiprina jaunu izglītības iestāžu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju novērtēšanas kārtību

20.12.2016.

Otrdien, 2016. gada 20. decembrī Ministru kabinets pieņēmis jaunus noteikumus, kas turpmāk regulēs izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditācijas, kā arī izglītības iestāžu vadītāju novērtēšanas kārtību. Noteikumos arī iekļauti profesionālās izglītības kvalitātes starptautiskie (EQAVET) indikatori un ietvertas normas OECD rekomendāciju izpildei.

Lasīt vairāk >


Izglītības iestādēm jāpapildina VIIS ievadītā informācija

14.11.2016.

Izglītības kvalitātes valsts dienests aicina izglītības iestādes precizēt un papildināt Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS) nepieciešamo informāciju. Ievadāmo datu apjoms un raksturs atkarīgs no izglītības iestāžu statusa un īstenotajām izglītības programmām.

Lasīt vairāk >


Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas var īstenot dažādās piemērotās telpās

11.11.2016.

Ņemot vērā izglītības iestāžu jautājumus par telpām, kurās var īstenot interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas, Izglītības kvalitātes valsts dienests (kvalitātes dienests) ir lūdzis Ekonomikas ministrijas skaidrojumu. Skaidrojumā teikts, ka izglītības procesu interešu izglītības, neformālās izglītības, mūžizglītības u.tml. jomā var organizēt telpās ar līdzīgu funkciju, proti, speciāli nemainot telpu lietošanas veidu. Tātad minēto izglītības programmu īstenošanai var izmantot telpas ar līdzīgām funkcijām, piemēram, biroja telpas, aktu zāle u.c. (biroju ēka, ēka izklaides pasākumiem u.tml.), vienlaikus domājot par drošu vidi, proti, ievērojot higiēnas un ugunsdrošības prasības, ko apliecina Veselības inspekcijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta atzinumi/kontroles akti.

Lasīt vairāk >


Pedagoga privātprakses sertifikātu izsniegšana notiks tāpat kā līdz šim

04.11.2016.

2016. gada 28. oktobrī stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.682 “Kārtība, kādā izsniedz sertifikātu pedagoga privātprakses uzsākšanai, pagarina tā derīguma termiņu vai anulē to”, kas turpmāk regulēs pedagogu privātprakses sertifikātu izsniegšanu. Sertifikātu izsniegšanas procedūra netiek mainīta un līdz šim izsniegtie sertifikāti ir spēkā.

Lasīt vairāk >


 

Arhīvs 

 

 

 

© Izglītības kvalitātes valsts dienests, 2012 | Mājaslapa izstrādāta SIA "Bumbierkoks"