Izglītības kvalitātes valsts dienests
Reģistrācijas Nr.: 90001259032
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14
Rīga, LV-1050

E-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv
Tālrunis: +371 67222504

Fakss: +371 67228573


Uzticības tālrunis: +371 67358075
(automātiskais atbildētājs)
Nosūtīt e-iesniegumu.Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Pirmdien 8:30-12:30
Otrdien 13:00-17:00
Trešdien 8:30-12:30
Ceturtdien 13:00-18:00

ārpus pieņemšanas laika pirms vizītes ierosinām sazināties ar attiecīgo speciālistu.

Dienests

 

 

Ticu, ka tikai sadarbojoties un atbalstot vienam otru un visiem kopā – bērniem, vecākiem, skolotājiem un citiem izglītībā iesaistītajiem – varam celt izglītības kvalitāti katra iedzīvotāja un valsts attīstības labā.

 

Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja

Inita Juhņēviča 

     

Aktuālais izglītības programmu licencēšanā un akreditācijā saistībā ar grozījumiem Latvijas izglītības klasifikācijā

16.10.2014.

23.09.2014. pieņemti grozījumi Ministru kabineta 02.12.2008. noteikumos Nr.990 „Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju”, kas stājās spēkā 26.09.2014 (turpmāk – Izglītības klasifikācija). Ar grozījumiem Izglītības klasifikācijas 1. pielikuma 1. tabula tiek izteikta jaunā redakcijā. Viens no būtiskākajiem grozījumiem ir arodizglītības programmu koda 32 sadalījums:

Lasīt vairāk >


Kvalitātes dienests ir apkopojis informāciju par neattaisnotiem kavējumiem profesionālās izglītības iestādēs

13.10.2014.

Kvalitātes dienesta analītiskā izpēte veikta 21 profesionālās izglītības iestādē un tika aptaujātikopā 343 pirmā un otrā kursa izglītojamie. Rezultāti liecina, ka vismaz vienu mācību stundu nedēļā neattaisnoti kavē katrs trešais izglītojamais.

Lasīt vairāk >


Politiskā aģitācija izglītības iestādēs un skolēnu pasākumos nav pieļaujama

25.09.2014.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) rīcībā ir nonākusi informācija par izglītojamo iesaistīšanu priekšvēlēšanu aģitācijas aktivitātēs un iespējami prettiesiskām un neētiskām priekšvēlēšanu aģitācijām Rīgas izglītības iestādēs. Par minētajiem gadījumiem dienests informēs Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju.

Lasīt vairāk >


Kvalitātes dienests: neattaisnoto mācību stundu kavējumu uzskaiti un novēršanu jāpilnveido

08.09.2014.

Kvalitātes dienesta veiktās neattaisnoto mācību stundu kavējumu analītiskās izpētes rezultāti liecina, ka no 1765 aptaujātajiem skolēniem vismaz vienu mācību stundu nedēļā neattaisnoti kavē katrs ceturtais. Analītiskās izpētes gaitā tika aptaujāti 6., 9. un 11.klašu skolēni no 64 izglītības iestādēm visā Latvijā.

Lasīt vairāk >


Lai sekmīgs jaunais mācību gads!

31.08.2014.

Mācītājs un pedagogs Gothards Frīdrihs Stenders jeb Vecais Stenders ar „Bildu ābici”, kas iznāca 1797.gadā Jelgavā, ieviesa vairākus uzlabojumus – atteicās no tā laika standartābecēs valdošā boksterēšanas principa burtu mācīšanā, piedāvājot daudz saprotamāko, bet maz pazīstamo skaņošanas principu, mehāniski iekaļamu mazsaprotamu reliģiska satura tekstu vietā sacerēja laicīga satura pantiņus, ko papildināja vienkārši, bet izteiksmīgi attēli, kas ilustrēja ikdienas dzīves situācijas. Gothards Frīdrihs Stenders jeb Vecais Stenders (1714-1796), kam šogad atzīmējama 300. dzimšanas diena, bija viens no tiem, kas veltīja savu mūžu, apzināti un mērķtiecīgi darbojoties, lai izglītība lasīt un rakstīt prasmes veidā kļūtu pieejama arī zemniekiem un viņu bērniem.

Lasīt vairāk >


Akreditācijas ekspertu ieteikumus izglītības iestādes izpilda jau pirmajā gadā pēc akreditācijas

29.08.2014.

Kvalitātes dienests, apkopojot un analizējot 202 izglītības iestāžu (143 profesionālās izglītības iestādes, 59 vispārējās izglītības iestādes)2013.gadā iesniegtās atskaites par akreditācijas ekspertu ieteikumu ieviešanas gaitu (256 ieteikumi – vispārējās izglītības iestādēs, 570 ieteikumi – profesionālās izglītības iestādēs), secina, ka visbiežāk ekspertu komisijas ziņojumos vispārējās izglītības iestādēm sniegti ieteikumi kritērijā „iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība”, bet profesionālās izglītības iestādēs ir bijuši nepieciešami uzlabojumi materiāltehnisko resursu nodrošinājumā.

Lasīt vairāk >


 

Arhīvs 

 

 

 

© Izglītības kvalitātes valsts dienests, 2012 | Mājaslapa izstrādāta SIA "Bumbierkoks"