Izglītības kvalitātes valsts dienests
Reģistrācijas Nr.: 90001259032
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14
Rīga, LV-1050

E-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv
Tālrunis: +371 67222504

Fakss: +371 67228573


Uzticības tālrunis: +371 67358075
(automātiskais atbildētājs)
Nosūtīt e-iesniegumu.Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Pirmdien 8:30-12:30
Otrdien 13:00-17:00
Trešdien 8:30-12:30
Ceturtdien 13:00-18:00

ārpus pieņemšanas laika pirms vizītes ierosinām sazināties ar attiecīgo speciālistu.

Dienests

 

Ticu, ka tikai sadarbojoties un atbalstot vienam otru un visiem kopā – bērniem, vecākiem, skolotājiem un citiem izglītībā iesaistītajiem  varam celt izglītības kvalitāti katra iedzīvotāja un valsts attīstības labā.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja

Inita Juhņēviča 

 

 

Grozījumi vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtībā vērsti uz izglītības vides sakārtošanu

28.03.2014.

Šodien, 28.martā, stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.775 „Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība” , saskaņā ar kuriem ir mainīta vispārējās un profesionālās izglītības programmas licencēšana, nosakot, ka licenci izglītības programmas īstenošanai var saņemt ne tikai izglītības iestāde, bet arī citas Izglītības likumā noteiktās un reģistrētās institūcijas.

Lasīt vairāk >


Kvalitātes dienests aicina izglītības iestādes patstāvīgi pievērsties izglītojamo drošības jautājumiem

24.03.2014.

Kvalitātes dienests aicina izglītības iestāžu vadītājus patstāvīgi iesaistīties izglītojamo drošības nodrošināšanas jautājumu risināšanā un piedāvā situācijas izvērtējumā un tās atbilstībā normatīvajam regulējumam izmantot īpaši izstrādātu anketu jeb izvērtējuma lapu, kas no šodienas ir pieejama Kvalitātes dienesta tīmekļa vietnē.

Lasīt vairāk >


Kvalitātes dienests iepazīstina ar EQAVET indikatoru iestrādi nacionālās kvalitātes vērtēšanas sistēmā

06.03.2014.

Seminārā un diskusijā „EQAVET indikatoru iestrāde nacionālās kvalitātes vērtēšanas sistēmā”, kas notika š.g. 4.martā, Kvalitātes dienests sniedza informāciju par EQAVET* aktivitātes attīstību, Latvijas līdzdalību, kvalitātes vadības ciklu un tā īstenošanas pasākumiem, kvalitātes indikatoriem (rādītājiem) un to ieviešanas nozīmi nacionālajā kvalitātes novērtēšanas sistēmā.

Lasīt vairāk >


Kvalitātes dienesta speciālisti aicina tikties izstādē Skola 2014

28.02.2014.

Aicinām visus interesentus Izglītības un zinātnes ministrijas stendā izstādes „Skola 2014” laikā no 28.februāra līdz 2.martam tikties ar Kvalitātes dienesta speciālistiem un uzzināt aktuālo informāciju par izglītības kvalitātes novērtēšanu, izglītības iestāžu izveidi un darbību, vispārējās izglītības un profesionālās izglītības programmu izstrādi un licencēšanu, studiju virzienu reģistru un citiem jautājumiem!

Lasīt vairāk >


Kvalitātes dienesta prioritāte 2014.gadā: izglītības kvalitātes vērtēšana un profesionalitātes stiprināšana

05.02.2014.

Apstiprinot jauno 2014.gada darba plānu, Kvalitātes dienests ir izvirzījis piecus prioritāros darbības virzienus: - izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības vērtēšanas regulējuma izstrāde; - vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas rādītāju ieviešana un profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanas rādītāju ieviešana atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes rekomendācijām; - bērnu drošības un audzināšanas darba uzraudzība izglītības iestādēs; - Studiju virzienu reģistra pilnveide un attīstība, tajā iekļaujot informāciju, kas var tikt izmantota augstākās izglītības kvalitātes vērtēšanai; - analītiskās izpētes veikšana par vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo kavējumiem un rīcību to novēršanai.

Lasīt vairāk >


Kvalitātes dienests veicis izpēti par pedagogu sagatavošanu audzināšanas darbam

13.01.2014.

Kvalitātes dienests no 2013.gada 3.oktobra līdz 15.novembrim veica analītisko izpēti „Pedagogu sagatavošana audzināšanas darba veikšanai izglītības iestādēs augstskolu īstenotajās studiju programmās”. Analītiskās izpētes ietvaros notika augstskolu īstenoto studiju programmu direktoru un ar audzināšanu saistīto studiju kursu pasniedzēju intervēšana, kā arī studējošo anketēšana.

Lasīt vairāk >


 

Arhīvs 

© Izglītības kvalitātes valsts dienests, 2012 | Mājaslapa izstrādāta SIA "Bumbierkoks"