Izglītības kvalitātes valsts dienests
Reģistrācijas Nr.: 90001259032
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14
Rīga, LV-1050

E-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv
Tālrunis: +371 67222504

Fakss: +371 67228573


Uzticības tālrunis: +371 67358075
(automātiskais atbildētājs)
Nosūtīt e-iesniegumu.Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Pirmdien 8:30-12:30
Otrdien 13:00-17:00
Trešdien 8:30-12:30
Ceturtdien 13:00-18:00

ārpus pieņemšanas laika pirms vizītes ierosinām sazināties ar attiecīgo speciālistu.

Dienests

     

Informācija par vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo, kuri atgriezušies no mācībām citā valstī, iekļaušanos Latvijas izglītības sistēmā

27.11.2014.

Kvalitātes dienests ir apkopojis informāciju par vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo, kuri atgriezušies no mācībām citā valstī, iekļaušanos Latvijas izglītības sistēmā Analītiskās izpētes laikā tika apzinātas 64 Latvijas vispārējās izglītības iestādes dažādos Latvijas plānošanas reģionos un noskaidrots, ka 35 izglītības iestādēs pēdējo divu mācību gadu laikā ir mācījušies / mācās izglītojamie, kuri atgriezušies no mācībām citā valstī. Aptaujas rezultātā kvalitātes dienests ir saņēmis kopā 184 anketas, t.sk. 31 no izglītības iestāžu direktoriem, 111 pedagogiemun 42 vecākiem.

Lasīt vairāk >


Izglītības kvalitātes valsts dienests izstrādājis jaunu Ministru kabineta noteikumu projektu „Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteiktu institūciju reģistrācijas kārtība”

26.11.2014.

Saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 8.punktā noteikto Ministru kabinets nosaka izglītības iestāžu un citu šajā likumā noteiktu institūciju reģistrācijas un akreditācijas kārtību (stājās spēkā 2013.gada 7.augustā).Šobrīd spēkā esošie Ministru kabineta 2004.gada 23.novembra noteikumi Nr.965 „Izglītības iestāžu reģistrācijas kārtība” nosaka tikai izglītības iestāžu reģistrācijas kārtību un neparedz citu Izglītības likumā noteiktu institūciju(biedrības, nodibinājumi, amatu meistaru darbnīcas, studijas vai Nacionālo bruņoto spēku vienības, kuru uzdevumos ietilpst pieaugušo izglītības programmu īstenošana (turpmāk – institūcija)) reģistrēšanu. Ievērojot Izglītības likuma 14.panta 8.punktā minēto deleģējumu, ir izstrādāts noteikumu projekts, kas nosaka kārtību, kādāreģistrē izglītības iestādesun institūcijas.

Lasīt vairāk >


Kvalitātes dienests ir uzsācis pārbaudi Krāslavas novada izglītības iestādēs un Rīgas 40.vidusskolā

12.11.2014.

Izglītības kvalitātes valsts dienests atbilstoši kompetencei ir uzsācis pārbaudi saistībā ar masu medijos izskanējušo informāciju par prokrieviskajām aktivitātēm Krāslavas novada izglītības iestādēs, kā arī uzsācis Rīgas 40.vidusskolas konkrētā pedagoga normatīvajos aktos noteikto pedagoga pienākumu un profesionālās ētikas normu ievērošanas pārbaudi.

Lasīt vairāk >


Pieaudzis ar ekspertu komisiju akreditēto vispārējās izglītības programmu skaits

07.11.2014.

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2013.gadā par 51% pieaudzis ar ekspertu komisiju akreditēto vispārējās izglītības programmu skaits (2013.gadā – 139 izglītības programmas, 2012.gadā – 92).

Lasīt vairāk >


Kvalitātes dienests ir izstrādājis Ministru kabineta noteikumu projektu

03.11.2014.

Izglītības likuma 50.panta 1.punktā no 2012.gada 1.oktobra noteikts, ka par pedagogu nedrīkst strādāt persona, kas sodīta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu (neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas), izņemot gadījumu, kad pēc sodāmības dzēšanas vai noņemšanas Ministru kabineta noteikta institūcija, izvērtējusi, vai tas nekaitē izglītojamo interesēm, ir atļāvusi strādāt par pedagogu personai, kas bijusi sodīta par tīšu kriminālpārkāpumu vai mazāk smagu noziegumu

Lasīt vairāk >


Aktuālais izglītības programmu licencēšanā un akreditācijā saistībā ar grozījumiem Latvijas izglītības klasifikācijā

16.10.2014.

23.09.2014. pieņemti grozījumi Ministru kabineta 02.12.2008. noteikumos Nr.990 „Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju”, kas stājās spēkā 26.09.2014 (turpmāk – Izglītības klasifikācija). Ar grozījumiem Izglītības klasifikācijas 1. pielikuma 1. tabula tiek izteikta jaunā redakcijā. Viens no būtiskākajiem grozījumiem ir arodizglītības programmu koda 32 sadalījums:

Lasīt vairāk >


 

Arhīvs 

 

 

 

© Izglītības kvalitātes valsts dienests, 2012 | Mājaslapa izstrādāta SIA "Bumbierkoks"