Izglītības kvalitātes valsts dienests
Reģistrācijas Nr.: 90001259032
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14
Rīga, LV-1050

E-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv
Tālrunis: +371 67222504

Fakss: +371 67228573


Uzticības tālrunis: +371 67358075
(automātiskais atbildētājs)
Nosūtīt e-iesniegumu.Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Pirmdien 8:30-12:30
Otrdien 13:00-17:00
Trešdien 8:30-12:30
Ceturtdien 13:00-18:00

ārpus pieņemšanas laika pirms vizītes ierosinām sazināties ar attiecīgo speciālistu.

Dienests

 

 

 

Ticu, ka tikai sadarbojoties un atbalstot vienam otru un visiem kopā – bērniem, vecākiem, skolotājiem un citiem izglītībā iesaistītajiem – varam celt izglītības kvalitāti katra iedzīvotāja un valsts attīstības labā.

 

Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja

Inita Juhņēviča 

     

Kvalitātes dienests ir uzsācis pārbaudi Krāslavas novada izglītības iestādēs un Rīgas 40.vidusskolā

12.11.2014.

Izglītības kvalitātes valsts dienests atbilstoši kompetencei ir uzsācis pārbaudi saistībā ar masu medijos izskanējušo informāciju par prokrieviskajām aktivitātēm Krāslavas novada izglītības iestādēs, kā arī uzsācis Rīgas 40.vidusskolas konkrētā pedagoga normatīvajos aktos noteikto pedagoga pienākumu un profesionālās ētikas normu ievērošanas pārbaudi.

Lasīt vairāk >


Pieaudzis ar ekspertu komisiju akreditēto vispārējās izglītības programmu skaits

07.11.2014.

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2013.gadā par 51% pieaudzis ar ekspertu komisiju akreditēto vispārējās izglītības programmu skaits (2013.gadā – 139 izglītības programmas, 2012.gadā – 92).

Lasīt vairāk >


Kvalitātes dienests ir izstrādājis Ministru kabineta noteikumu projektu

03.11.2014.

Izglītības likuma 50.panta 1.punktā no 2012.gada 1.oktobra noteikts, ka par pedagogu nedrīkst strādāt persona, kas sodīta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu (neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas), izņemot gadījumu, kad pēc sodāmības dzēšanas vai noņemšanas Ministru kabineta noteikta institūcija, izvērtējusi, vai tas nekaitē izglītojamo interesēm, ir atļāvusi strādāt par pedagogu personai, kas bijusi sodīta par tīšu kriminālpārkāpumu vai mazāk smagu noziegumu

Lasīt vairāk >


Aktuālais izglītības programmu licencēšanā un akreditācijā saistībā ar grozījumiem Latvijas izglītības klasifikācijā

16.10.2014.

23.09.2014. pieņemti grozījumi Ministru kabineta 02.12.2008. noteikumos Nr.990 „Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju”, kas stājās spēkā 26.09.2014 (turpmāk – Izglītības klasifikācija). Ar grozījumiem Izglītības klasifikācijas 1. pielikuma 1. tabula tiek izteikta jaunā redakcijā. Viens no būtiskākajiem grozījumiem ir arodizglītības programmu koda 32 sadalījums:

Lasīt vairāk >


Kvalitātes dienests ir apkopojis informāciju par neattaisnotiem kavējumiem profesionālās izglītības iestādēs

13.10.2014.

Kvalitātes dienesta analītiskā izpēte veikta 21 profesionālās izglītības iestādē un tika aptaujātikopā 343 pirmā un otrā kursa izglītojamie. Rezultāti liecina, ka vismaz vienu mācību stundu nedēļā neattaisnoti kavē katrs trešais izglītojamais.

Lasīt vairāk >


Politiskā aģitācija izglītības iestādēs un skolēnu pasākumos nav pieļaujama

25.09.2014.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) rīcībā ir nonākusi informācija par izglītojamo iesaistīšanu priekšvēlēšanu aģitācijas aktivitātēs un iespējami prettiesiskām un neētiskām priekšvēlēšanu aģitācijām Rīgas izglītības iestādēs. Par minētajiem gadījumiem dienests informēs Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju.

Lasīt vairāk >


 

Arhīvs 

 

 

 

© Izglītības kvalitātes valsts dienests, 2012 | Mājaslapa izstrādāta SIA "Bumbierkoks"