IKVD logo

Izglītības kvalitātes valsts dienests
Reģistrācijas Nr.: 90001259032
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14
Rīga, LV-1050

E-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv
Tālrunis: +371 67222504

Fakss: +371 67228573


Uzticības tālrunis: +371 67358075
(automātiskais atbildētājs)
Nosūtīt e-iesniegumu.Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Pirmdien 8:30-12:30
Otrdien 13:00-17:00
Trešdien 8:30-12:30
Ceturtdien 13:00-18:00

ārpus pieņemšanas laika pirms vizītes ierosinām sazināties ar attiecīgo speciālistu.

Dienests

 

Ticu, ka tikai sadarbojoties un atbalstot vienam otru un visiem kopā – bērniem, vecākiem, skolotājiem un citiem izglītībā iesaistītajiem – varam celt izglītības kvalitāti katra iedzīvotāja un valsts attīstības labā.

 

Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja

Inita Juhņēviča 

     

Sākta iepriekš sodīto pedagogu izvērtēšana

19.01.2015.

Izglītības kvalitātes valsts dienestā notikusi pirmā Iepriekš sodīto pedagogu izvērtēšanas komisijas sēde, kurā izskatīja sešu personu iesniegumus ar lūgumu piešķirt atļauju strādāt par pedagogu. Izvērtējot dokumentus un uzklausot to iesniedzēju argumentus, trīs personām ar pedagoga izglītību un kvalifikāciju, kā arī dzēstu vai noņemtu sodāmību, atļauja tika piešķirta, divas personas netika vērtētas, bet vienai atļauja tika atteikta.

Lasīt vairāk >


Kvalitātes dienests apkopojis datus par 2014./2015. mācību gadā izglītības iestādēs nereģistrētajiem bērniem

13.01.2015.

Izglītības kvalitātes valsts dienests publisko ikgadējo 9 pilsētu un 110 novadu pašvaldību sniegto datu apkopojumu par obligātā izglītības vecuma bērniem, kuri 2014./2015. mācību gadā nav reģistrēti nevienas izglītības iestādes sarakstā.

Lasīt vairāk >


Izglītības iestādēm jābūt atvērtām un pieejamām

07.01.2015.

Plašsaziņas līdzekļos publiskota informācija, ka atsevišķās Latvijas pašvaldībās to darbiniekiem ir iespēja izmantot brīvdienu pareizticīgo un vecticībnieku Ziemassvētkos.

Lasīt vairāk >


Informācija par vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo, kuri atgriezušies no mācībām citā valstī, iekļaušanos Latvijas izglītības sistēmā

27.11.2014.

Kvalitātes dienests ir apkopojis informāciju par vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo, kuri atgriezušies no mācībām citā valstī, iekļaušanos Latvijas izglītības sistēmā Analītiskās izpētes laikā tika apzinātas 64 Latvijas vispārējās izglītības iestādes dažādos Latvijas plānošanas reģionos un noskaidrots, ka 35 izglītības iestādēs pēdējo divu mācību gadu laikā ir mācījušies / mācās izglītojamie, kuri atgriezušies no mācībām citā valstī. Aptaujas rezultātā kvalitātes dienests ir saņēmis kopā 184 anketas, t.sk. 31 no izglītības iestāžu direktoriem, 111 pedagogiemun 42 vecākiem.

Lasīt vairāk >


Izglītības kvalitātes valsts dienests izstrādājis jaunu Ministru kabineta noteikumu projektu „Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteiktu institūciju reģistrācijas kārtība”

26.11.2014.

Saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 8.punktā noteikto Ministru kabinets nosaka izglītības iestāžu un citu šajā likumā noteiktu institūciju reģistrācijas un akreditācijas kārtību (stājās spēkā 2013.gada 7.augustā).Šobrīd spēkā esošie Ministru kabineta 2004.gada 23.novembra noteikumi Nr.965 „Izglītības iestāžu reģistrācijas kārtība” nosaka tikai izglītības iestāžu reģistrācijas kārtību un neparedz citu Izglītības likumā noteiktu institūciju(biedrības, nodibinājumi, amatu meistaru darbnīcas, studijas vai Nacionālo bruņoto spēku vienības, kuru uzdevumos ietilpst pieaugušo izglītības programmu īstenošana (turpmāk – institūcija)) reģistrēšanu. Ievērojot Izglītības likuma 14.panta 8.punktā minēto deleģējumu, ir izstrādāts noteikumu projekts, kas nosaka kārtību, kādāreģistrē izglītības iestādesun institūcijas.

Lasīt vairāk >


Kvalitātes dienests ir uzsācis pārbaudi Krāslavas novada izglītības iestādēs un Rīgas 40.vidusskolā

12.11.2014.

Izglītības kvalitātes valsts dienests atbilstoši kompetencei ir uzsācis pārbaudi saistībā ar masu medijos izskanējušo informāciju par prokrieviskajām aktivitātēm Krāslavas novada izglītības iestādēs, kā arī uzsācis Rīgas 40.vidusskolas konkrētā pedagoga normatīvajos aktos noteikto pedagoga pienākumu un profesionālās ētikas normu ievērošanas pārbaudi.

Lasīt vairāk >


 

Arhīvs 

 

 

 

© Izglītības kvalitātes valsts dienests, 2012 | Mājaslapa izstrādāta SIA "Bumbierkoks"