Izglītības kvalitātes valsts dienests
Reģistrācijas Nr.: 90001259032
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14
Rīga, LV-1050

E-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv
Tālrunis: +371 67222504

Fakss: +371 67228573


Uzticības tālrunis: +371 67358075
(automātiskais atbildētājs)
Nosūtīt e-iesniegumu.Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Pirmdien 8:30-12:30
Otrdien 13:00-17:00
Trešdien 8:30-12:30
Ceturtdien 13:00-18:00

ārpus pieņemšanas laika pirms vizītes ierosinām sazināties ar attiecīgo speciālistu.

Dienests

 

 

Ticu, ka tikai sadarbojoties un atbalstot vienam otru un visiem kopā – bērniem, vecākiem, skolotājiem un citiem izglītībā iesaistītajiem – varam celt izglītības kvalitāti katra iedzīvotāja un valsts attīstības labā.

 

Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja

Inita Juhņēviča 

         

Kvalitātes dienesta aktualitātes jaunajā mācību gadā

22.08.2014.

2014./2015.mācību gadā Kvalitātes dienests pastiprinātu uzmanību pievērsīs izglītojamo drošībai izglītības iestādēs. Plānots, ka Kvalitātes dienests, pirms izglītības iestādes reģistrācijas un programmu licences izsniegšanas, pieprasīs būvvaldē atzinumu par ēkas un to telpu atbilstību drošības prasībām, lai varētu garantēt izglītojamo tiesības uz drošu vidi nodrošināšanu. Savukārt, izskatot sūdzības, Kvalitātes dienests vienlaikus izvērtēs drošības noteikumu ievērošanu izglītības iestādē un tās organizētajos pasākumos.

Lasīt vairāk >


Pieaudzis ar ekspertu komisiju akreditēto vispārējās izglītības programmu skaits

08.08.2014.

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2013.gadā par 51% pieaudzis ar ekspertu komisiju akreditēto vispārējās izglītības programmu skaits (2013.gadā – 139 izglītības programmas, 2012.gadā – 92).

Lasīt vairāk >


Palielinājies akreditācijai pieteikto profesionālās izglītības programmu skaits

21.07.2014.

Profesionālās izglītības programmu akreditācijas rezultātu analīze rāda, ka pērn, salīdzinot ar 2012.gadu, akreditācijai pieteikto profesionālās izglītības programmu skaits ir palielinājies par 38% (166 izglītības programmas 2012.gadā, 268 – 2013.gadā). Izglītības programmu piedāvājums ir kļuvis dažādāks un palielinājusies to pieejamība. Vienlaikus vērojama tendence, ka izglītības iestādes, lai piesaistītu izglītojamos, piedāvā arvien jaunas izglītības programmas, kas ne vienmēr atbilst konkrētās izglītības iestādes kapacitātei un darbības specifikai, kā arī darba tirgus prasībām.

Lasīt vairāk >


Apstiprināti jauni izglītības iestāžu paraugnolikumi

08.07.2014.

Lai atvieglotu izglītības iestāžu reģistrāciju un paaugstinātu sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā arī ievērojot grozījumus Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, Kvalitātes dienests izstrādājis jaunus izglītības iestāžu paraugnolikumus.

Lasīt vairāk >


Kvalitātes dienests publicē pārskatu par darbu 2013. gadā

07.07.2014.

2013.gads Kvalitātes dienestam ir bijis pagrieziena punkts stratēģiskajā plānošanā un turpmākajā darbībā. Ievērojot klāt nākušos uzdevumus, kā arī aktualitātes izglītības politikā, it īpaši apņemšanos valstī ieviest aptverošu izglītības kvalitātes monitoringu, un ņemot vērā nepieciešamību mainīt iestādes darbības akcentus atbilstoši izglītības vides un iesaistīto pušu prasībām, tika izstrādāts un pieņemts jauns Kvalitātes dienesta nolikums.

Lasīt vairāk >


Pirmsskolas izglītības iestādēm jābūt pieejamām arī vasarā

19.06.2014.

Vasaras mēnešos pirmsskolas izglītības iestādēm ir jābūt pieejamām gan izglītojamajiem, kuri nākamajā mācību gadā turpinās pirmsskolas izglītības programmas apguvi, gan arī tiem izglītojamajiem, kuri septembrī uzsāks mācības pamatizglītības programmā.

Lasīt vairāk >


 

Arhīvs 

 

 

 

© Izglītības kvalitātes valsts dienests, 2012 | Mājaslapa izstrādāta SIA "Bumbierkoks"