IKVD logo

Izglītības kvalitātes valsts dienests
Reģistrācijas Nr.: 90001259032
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14
Rīga, LV-1050

E-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv
Tālrunis: +371 67222504

Fakss: +371 67228573


Uzticības tālrunis: +371 67358075
(automātiskais atbildētājs)
Nosūtīt e-iesniegumu.Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Pirmdien 8:30-12:30
Otrdien 13:00-17:00
Trešdien 8:30-12:30
Ceturtdien 13:00-18:00

ārpus pieņemšanas laika pirms vizītes ierosinām sazināties ar attiecīgo speciālistu.

Dienests

 

 Ticu, ka tikai sadarbojoties un atbalstot vienam otru un visiem kopā – bērniem, vecākiem, skolotājiem un citiem izglītībā iesaistītajiem – varam celt izglītības kvalitāti katra iedzīvotāja un valsts attīstības labā. 

 

Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja  

Inita Juhņēviča 

 

     

Kvalitātes dienests atgādina – personas, kas izdarījušas smagus un sevišķi smagus noziegumus, skolā strādāt nedrīkst

15.04.2015.

14.04.2015. publiski izskanējusi maldīga informācija par vairāku pedagogu atbrīvošanu no darba sodāmības dēļ. Izglītības kvalitātes valsts dienests (turpmāk – kvalitātes dienests) uzsver, ka šajā gadījumā ir runa par pedagogiem, kuri pagātnē izdarījuši smagus vai sevišķi smagus noziegumus (tajā skaitā pieļaujot vardarbību). Šādām personām saskaņā ar Izglītības likumu un Bērnu tiesību aizsardzības likumu strādāt par pedagogu ir aizliegts. Turklāt šis aizliegums pastāv neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas. Kvalitātes dienests arī atgādina, ka lemšana par nozieguma smagumu ir vienīgi tiesas instanču, nevis valsts institūciju, darba devēju vai plašsaziņas līdzekļu kompetencē.

Lasīt vairāk >


Izglītības kvalitātes valsts dienests ir izstrādājis likumprojektu „Grozījumi Izglītības likumā”

12.03.2015.

Izglītības kvalitātes valsts dienests (turpmāk – kvalitātes dienests) ir izstrādājis likumprojektu „Grozījumi Izglītības likumā” (turpmāk – likumprojekts) un Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.788 „Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība”” (turpmāk – noteikumu projekts), kas ir sagatavoti saskaņā ar kvalitātes dienesta izstrādātā Ministru kabineta noteikumu projekta „Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteiktu institūciju reģistrācijas kārtība” (VSS-180, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti 26.02.2015.) anotācijas IV.sadaļas 1.punktā noteikto (nepieciešamie saistītie tiesību akta projekti).

Lasīt vairāk >


Kvalitātes dienesta speciālisti aicina uz tikšanos izstādē Skola 2015

26.02.2015.

Aicinām visus interesentus no 27. februāra līdz 1. martam tikties ar Kvalitātes dienesta speciālistiem izstādē „Skola 2015” pie Izglītības un zinātnes ministrijas stenda.

Lasīt vairāk >


Kvalitātes dienests aicina izglītības iestādes regulāri izvērtēt darbiniekiem noteikto ierobežojumu ievērošanu

26.02.2015.

Kvalitātes dienests aicina izglītības iestāžu vadītājus regulāri izvērtēt darbinieku un pedagogu atbilstību darbam izglītības iestādē, izmantojot Izglītības kvalitātes valsts dienesta tīmekļa vietnē ievietoto anketu.

Lasīt vairāk >


Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2015. gada darba prioritātes – izglītības kvalitātes vērtēšanas sistēmas pilnveide un atbalsts izglītības iestāžu vadītājiem

13.02.2015.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2015. gada darba prioritātes – izglītības kvalitātes vērtēšanas sistēmas pilnveide un atbalsts izglītības iestāžu vadītājiem Kvalitātes dienests 2015. gadā ir izvirzījis četras darbības prioritātes: 1. Izglītības kvalitātes pašvērtēšanas pilnveide un akreditācijas ekspertu kompetences paaugstināšana; 2. EQAVET pasākumu nodrošināšana un indikatoru ieviešana; 3. Izglītības kvalitātes monitoringa īstenošana; 4. Atbalsts izglītības iestāžu vadības darba pilnveidei.

Lasīt vairāk >


Izglītības kvalitātes valsts dienests ir pilnveidojis izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu

02.02.2015.

Izglītības kvalitātes valsts dienests ir pilnveidojis izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu „Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteiktu institūciju reģistrācijas kārtība”, ievērojot Izglītības un zinātnes ministrijas un biedrības „Vecāki par izglītību” priekšlikumus, kā arī Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra sēdes protokola Nr.46 32.§ 4.punktā noteikto

Lasīt vairāk >


 

Arhīvs 

 

 

 

© Izglītības kvalitātes valsts dienests, 2012 | Mājaslapa izstrādāta SIA "Bumbierkoks"