Statuss:
Īstenošanā
Līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma

No 2022. gada 1. novembra līdz 2024. gada 31. maijam Izglītības kvalitātes valsts dienests kā partneris piedalās Erasmus+ programmas KA220-ADU Sadarbības partnerības pieaugušo izglītībā projektā “Kvalitātes nodrošināšanas pašnovērtējuma rīka izveide pieaugušo neformālajā izglītībā” (SelfAssessAL), projekta Nr. 2022 -1-LT01-KA220-ADU-000085541.

Saskaņā ar OECD (2019) datiem, Lietuva ierindota otrajā vietā un Latvija – ceturtajā vietā pēc steidzamības pilnveidot pieaugušo izglītības sistēmu. Izaicinājumi ietver līdzdalības palielināšanu nepietiekami pārstāvēto personu vidū, finansiālo un laika šķēršļu likvidēšanu līdzdalībai un pieaugušo izglītības vispārējās kvalitātes paaugstināšanu. Uzticības iegūšana pieaugušo izglītības sistēmai ir būtiska, lai motivētu pieaugušos piedalīties mācībās. Nodrošinot instrumentus pieaugušo neformālās izglītības programmu kvalitātes uzlabošanai, var pilnveidot kvalitatīvu izglītības iespēju pieejamību un veicināt pieaugušo iesaisti izglītībā.

Projekta mērķi ir:

1) spēcināt kvalitātes nodrošināšanu pieaugušo neformālajā izglītībā;

2) nodrošināt pašnovērtējuma instrumentu neformālās pieaugušo izglītības programmu kvalitātes nodrošināšanai pieaugušo izglītības sniedzējiem un pieaugušo izglītības politikas veidotājiem un īstenotājiem nacionālā līmenī, ņemot vērā Eiropas kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūru. 

Galvenie projekta rezultāti:

 1. Izstrādāti valstu ziņojumi par kvalitātes nodrošināšanas instrumentiem neformālajā pieaugušo izglītībā angļu valodā un tulkoti valsts valodās - latviešu, lietuviešu un bulgāru;
 2. Izstrādāta salīdzinošā analīze par kvalitātes nodrošināšanas instrumentiem neformālajā pieaugušo izglītībā angļu valodā;
 3. Izveidots starpvalstu pašnovērtējuma rīks kvalitātes nodrošināšanai pieaugušo neformālās izglītības programmās angļu, latviešu, lietuviešu un bulgāru valodās;
 4. Izveidotas vadlīnijas pašnovērtējuma instrumenta izmantošanai kvalitātes nodrošināšanai pieaugušo neformālās izglītības programmās angļu, latviešu, lietuviešu un bulgāru valodās;
 5. Organizētas mācības vismaz 30 dalībniekiem par pašnovērtējuma kvalitātes nodrošināšanas instrumentu;
 6. Nodrošināti vismaz 24 pašnovērtējuma kvalitātes nodrošināšanas instrumenta vērtējumi jeb veikta testēšana;
 7. Izstrādāti ieteikumi kvalitātes instrumentu uzlabošanai neformālajā pieaugušo izglītībā vietējā un nacionālā līmenī ieinteresētajām pusēm angļu, latviešu, lietuviešu un bulgāru valodā.

Galvenās projekta mērķa grupas:

 • Pieaugušo neformālās izglītības politikas veidotāji un īstenotāji valsts līmenī – atbildīgās ministrijas un to institūcijas, pašvaldības, ieinteresētās puses, piemēram, sociālie partneri, kvalitātes vērtētāji, konsultatīvās padomes, padomes u.c.
 • Pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenotāji un to darbinieki.

Netiešā projekta mērķa grupa jeb labuma guvēji ir: pieaugušie, kuri mācās neformālās izglītības programmās.

Projekta partneri:

 1. Izglītības Kvalitātes valsts dienests (Latvija) - www.ikvd.gov.lv 
 2. Kvalifikāciju un profesionālās izglītības attīstības centrs (Lietuva) - https://www.kpmpc.lt/kpmpc/en/ 
 3. Valsts profesionālās izglītības aģentūra (NAVET) (Bulgārija) - https://www.navet.government.bg/
 4. Viļņas Tehnoloģiju un inženierzinātņu mācību centrs (Lietuva)- www.mokymas.eu
 5. Starptautisko organizāciju personāla apmācības institūts (ITPIO) (Bulgārija)

 

Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu: andra.senberga@ikvd.gov.lv.