Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja

Inita Juhņēviča

Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja
 • Vadība

  Vadība

  Inita Juhņēviča

  Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja
  Visi kontakti
 • Informācija

  Informācija

  Agnese Smilšarāja

  Dokumentu pārvaldības speciāliste
  Visi kontakti
 • Uzraudzības departaments

  Uzraudzības departaments

  Juris Zīvarts

  Uzraudzības departamenta direktors
  Visi kontakti
 • Kvalitātes vērtēšanas departaments

  Kvalitātes vērtēšanas departaments

  Andra Šenberga

  Vadītāja vietniece, departamenta direktore
  Visi kontakti
 • Projekts SAM 7.1.1. “Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam”

  Projekts SAM 7.1.1. “Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam”

  Dzintra Kalniņa

  Projekta koordinatore
  Visi kontakti
 • Kvalitātes nodrošināšanas departaments

  Kvalitātes nodrošināšanas departaments

  Rolands Ozols

  Departamenta direktors
  Visi kontakti
 • Administratīvā daļa

  Administratīvā daļa

  Ieva Sniedziņa

  Daļas vadītāja - galvenā grāmatvede
  Visi kontakti
 • Projekta SAM 8.3.4.departaments (PuMPuRS)

  Projekta SAM 8.3.4.departaments (PuMPuRS)

  Inese Vilāne

  Projekta vadītāja
  Doma laukumā 8A, 7.stāvā
  Visi kontakti