Kādos jautājumos un gadījumos vērsties pie Izglītības kvalitātes valsts dienesta

Kā vecākiem efektīvi risināt domstarpības skolā

Kā vecākiem efektīvi risināt domstarpības skolā

21.02.2020.

Kas jāpērk vecākiem un kas – skolai

Izglītības kvalitātes valsts dienests bieži saņem vecāku jautājumus par to, kam ir jāiegādājas konkrētajā mācību priekšmetā nepieciešamie mācību piederumi un vai skolai ir tiesības prasīt, lai, piemēram, mājturības apguvei nepieciešamo dziju jāiegādājas vecākiem.

Kvalitātes dienests ir sagatavojis un publisko vēstuli par individuālajiem mācību piederumiem, ar kuru aicina iepazīties arī vecākus.

Mācību sasniegumu vērtēšana (atzīmju izlikšana, pārbaudes darbi)

Mācību sasniegumu vērtēšana ir būtisks jautājums gan skolēniem, gan vecākiem. Problēmu gadījumā vispirms jāvēršas pie mācību priekšmeta skolotāja vai skolas vadības.

Informācijai aicinām vecākus iepazīties ar  ieteikumiem skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanā, kurus izglītības kvalitātes valsts dienests ieteicis skolām ņemt vērā.

 
26.08.2019.

Projekts PuMPuRS

Pumpurs

 

Neviens sākums nav viegls. Ir daudz jautājumu un vēl vairāk nezināmo. Par to, kā būs šogad. Vai klasē būs kāds jauns skolēns, vai jaunajā skolā jutīšos droši? Tāpat, bieži nemaz nezinām, kā runāt ar skolēnu, lai palīdzētu viņam saprast, ka skola nav tikai matemātikas uzdevumi un ķīmijas formulas.

Pusaudžu resursu centra vadītājs Nils Sakss Konstantinovs ikdienā strādā ar bērniem un pusaudžiem un, ņemot vērā lielo psihoterapijas pieredzi, apzinās, ka mums ir jāzina pareizie vārdi – kā pateikt, kā iedrošināt un atbalstīt.

Mīļie vecāki un skolotāji! Parūpējieties, lai šī vēstule nokļūst pie Jūsu bērniem un skolēniem. Tas viņiem var palīdzēt! Un arī Jums!

 

Lai palīdzētu bērniem atrast savu aicinājumu un nākamo profesiju, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2021. gadā organizēja informatīvos pasākumus, piesaistot dažādu jomu speciālistus un profesionāļus. Pasākumi ļāva gūt priekšstatu par dažādām profesionālās ievirzes iespējām.

Sagatavoti videomateriāli par veselību un sociālo aprūpi, inženierzinātņu profesijām, dabaszinātnēm un IT jomas profesijām, lauksaimniecības jomas profesijām un kultūras, mākslas un izglītības jomas profesijām.

Plašāka informācijas Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas tīmekļa vietnē www.bti.gov.lv.

Kāpēc mācīties inženierzinātnes

Digitālais laikmets un zaļā domāšana

Lauksaimniecības profesiju izaicinājumi

Radīts mākslai, kultūrai, izglītībai

Veselības aprūpe un rūpes par cilvēkiem

Profesija - ārsts

Profesija - fizioterapeits

Profesija - sociālais darbinieks

Profesija - skolotājs

Profesija video operators