Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  27.01.2023.
  No 2022. gada 1. novembra līdz 2024. gada 31. maijam Izglītības kvalitātes valsts dienests kā partneris piedalās Erasmus+ programmas KA220-ADU Sadarbības partnerības pieaugušo izglītībā projektā “Kvalitātes nodrošināšanas pašnovērtējuma rīka izveide…
  Statuss:
  Noslēdzies
  24.03.2021.
    ESF projekts Nr.7.1.1.0/15/I/001 “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Izglītības kvalitātes valsts dienests ir uzsācis sadarbību ar Nodarbinātības valsts aģentūra darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.1. specifiskā atbalsta…
  Statuss:
  Noslēdzies
  01.04.2018.
  Projekta numurs: 8.3.6.2/17/I/001 Projekta nosaukums: Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana   Projekta mērķis: Izveidot izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu izglītības kvalitātes attīstībai, kas…
  Statuss:
  Noslēdzies
  01.03.2017.
  Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību…
  Statuss:
  Noslēdzies
  16.12.2016.
  ESF projekts 8.5.2.0/16/I/001 “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” 2017. gada 21. martā noslēgts sadarbības līgums starp Izglītības kvalitātes valsts…
  Statuss:
  Noslēdzies
  01.04.2016.
  Statuss:
  Īstenošanā
  01.01.2013.
  EQAVET jeb Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūra profesionālajā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā īsteno praktisku sadarbību, apvienojot Eiropas Savienības dalībvalstis, sociālos partnerus un Eiropas Komisiju ilgtspējīgas,…