Psihologu sertifikācijas komisiju personālsastāvu un to vadītājus uz trim gadiem apstiprina Psihologu sertifikācijas padome.

Psihologu sertifikācijas komisija sastāv no četriem attiecīgajā psihologu profesionālās darbības jomā sertificētiem psihologiem, pa diviem pārstāvjiem no Latvijas Psihologu apvienības un Latvijas Psihologu asociāciju federācijas.

Vismaz divi no Psihologu sertifikācijas komisijas locekļiem ir psihologi–pārraugi.

 

Psihologu sertifikācijas komisijas:

  • Izglītības un skolu psihologu sertifikācijas komisija;
  • Darba un organizāciju psihologu sertifikācijas komisija;
  • Klīnisko un veselības psihologu sertifikācijas komisija;
  • Juridisko psihologu sertifikācijas komisija;
  • Konsultatīvo psihologu sertifikācijas komisija;
  • Militāro psihologu sertifikācijas komisija.

 

Psihologu sertifikācijas komisijas uzdevumi

  • nodrošina psihologa sertifikācijas pārbaudījumu un psihologa–pārrauga pārbaudījumu norisi;
  • sniedz Psihologu sertifikācijas padomei atzinumu par psihologa sertifikāta izsniegšanu un par psihologa–pārrauga tiesību piešķiršanu;
  • sniedz Psihologu sertifikācijas padomei atzinumu saistībā ar iesniegumiem par psihologu un psihologu–pārraugu profesionālo darbību.

Psihologu sertifikācijas komisiju sastāvs

Normatīvie akti

Ministru kabineta 2018. gada 29. maija noteikumi Nr. 301 “Psihologu noteikumi”