Šeit publicēti videomateriāli vecākiem, kas būs noderīgi, lai labāk iepazītu skolas darba principus un veidotu veiksmīgāku sadarbību ar skolu.