Uzmanību! 

Psihologiem, kuri nav ieguvuši psihologa sertifikātu, bet ir reģistrējušies Psihologu reģistrā, lai veiktu psihologa profesionālo darbību, jāiesūta līgums ar psihologu-pārraugu.

Minētā līguma termiņam beidzoties, jāiesūta jauns līgums. Pretējā gadīumā psihologam nav tiesību turpināt veikt psihologa profesionālo darbību.

Atgādinām - minētais neattiecas uz psihologiem, kuri ieguvuši psihologa sertifikātu.