Izglītības kvalitātes valsts dienestā (turpmāk – kvalitātes dienests) var tikt veikta personas datu apstrāde. Lūdzam izlasīt šo paziņojumu un piekrist (ja attiecināms) savu personas datu apstrādei pirms personas datu iesniegšanas kvalitātes dienestā.

Personas datu apstrādes pārzinis

Personas datu apstrādes pārzinis ir Izglītības kvalitātes valsts dienests, Reģ.Nr.90001259032, adrese: Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050.

Personas datu apstrādes apjoms

Kvalitātes dienests uzkrāj un saglabā tikai tādus personas datus, kas nepieciešami kvalitātes dienesta funkciju izpildei un pakalpojumu sniegšanai. Mēs apstrādāsim personas datus atbilstoši tiesisko interešu realizācijai, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, līgumos noteikto saistību izpildei, sabiedrības informēšanas nodrošināšanai, kā arī citiem iepriekš paredzētiem normatīvajos aktos noteiktiem nolūkiem.

E-iesniegums un aptauja

Aizpildot interneta vietnē www.ikvd.gov.lv e-iesniegumu, Jūs atļaujat kvalitātes dienesta darbiniekiem apstrādāt Jūsu sniegtos datus – vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, dzīvesvietu un iesnieguma tekstu, lai varētu operatīvi un precīzi atbildēt uz Jūsu jautājumu vai sniegt Jums pakalpojumu.

Aizpildot Klientu apmierinātības aptaujas anketu elektroniskā vai papīra veidā, Jūs piekrītat sniegt savu viedokli, kas apkopotā veidā tiks izmantots kvalitātes dienesta pakalpojumu sniegšanas uzlabošanai.

Datu izmantošana

Video un fotogrāfijas tiek izmantotas sabiedrības informēšanai par kvalitātes dienesta darbu. Šādi dati tiks izmantoti tikai tik ilgi, cik tas nepieciešams sabiedrības informēšanai. Pēc tam dati vairs nebūs publiski pieejami. Jums ir tiesības iebilst pret tādu fotoattēlu un video izmantošanu, kuros esat identificējams. Atteikumu izmantot fotoattēlu vai video ar Jūsu dalību lūdzam sūtīt uz e-pastu: prese@ikvd.gov.lv.

Kvalitātes dienesta rīkotie pasākumi

Kvalitātes dienesta rīkotajos pasākumos var notikt fotografēšana un filmēšana. Jūs piekrītat, ka jūs ieraksta ar jebkādiem līdzekļiem bez ierobežojumiem, ieskaitot elektronisko ierakstu, filmēšanu, video un audio ierakstus, kā arī fotogrāfijas bez jebkāda veida kompensācijas. Šādi dati tiek izmantoti, lai informētu sabiedrību par kvalitātes dienesta pasākumu norisi. Ja vēlaties, lai Jūs nefotografē un nefilmē, tas iepriekš jāpiesaka pie pasākuma koordinatora, rakstot uz e-pastu: prese@ikvd.gov.lv.

Datu aizsardzības speciālists kvalitātes dienestā

Uzraudzības departamenta direktors
Juris Zīvarts
e-pasts: juris.zivarts@ikvd.gov.lv.
Tālr. +371 67387865.