Šeit publicējam Akreditācijas ekspertu komisijas vadītāju vēstules akreditēto skolu vecākiem par akreditācijas laikā atklātajām skolas stiprajām pusēm un ekspertu ieteikumiem turpmākajam skolas darbam.