Šeit publicējam Akreditācijas ekspertu komisijas vadītāju vēstules akreditēto skolu vecākiem par akreditācijas laikā atklātajām skolas stiprajām pusēm un ekspertu ieteikumiem turpmākajam skolas darbam. 

Plašākai informācijai aicinām iepazīties ar pilnu Akreditācijas ekspertu komisijas ziņojuma tekstu tīmekļvietnes sadaļā "Izglītības iestādēm" - "Akreditācija".