Psihologu reģistrs publicēts Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS) un ar to var iepazīties VIIS publiskajā daļā

 Uzmanību!

No 2020. gada 1. janvāra psihologs ir tiesīgs veikt profesionālo darbību, ja ir reģistrēts Psihologu reģistrā.

No 2020. gada 1. janvāra sertificēti psihologi strādā patstāvīgi, bet Psihologu reģistrā reģistrēti psihologi bez psihologa sertifikāta var turpināt darbu, noslēdzot līgumu ar psihologu pārraugu.

Informācija par psihologa sadarbību ar psihologu-pārraugu atrodama Psihologu pārraudzības vadlīnijās

 

Kontakti