Padomi izglītojamajiem un vecākiem

Kādos jautājumos un gadījumos vērsties pie Izglītības kvalitātes valsts dienesta

Kā vecākiem efektīvi risināt domstarpības skolā

21.02.2020.

Kas jāpērk vecākiem un kas – skolai

Izglītības kvalitātes valsts dienests bieži saņem vecāku jautājumus par to, kam ir jāiegādājas konkrētajā mācību priekšmetā nepieciešamie mācību piederumi un vai skolai ir tiesības prasīt, lai, piemēram, mājturības apguvei nepieciešamo dziju jāiegādājas vecākiem.

Kvalitātes dienests ir sagatavojis un publisko vēstuli par individuālajiem mācību piederumiem, ar kuru aicina iepazīties arī vecākus.

Mācību sasniegumu vērtēšana (atzīmju izlikšana, pārbaudes darbi)

Mācību sasniegumu vērtēšana ir būtisks jautājums gan skolēniem, gan vecākiem. Problēmu gadījumā vispirms jāvēršas pie mācību priekšmeta skolotāja vai skolas vadības.

Informācijai aicinām vecākus iepazīties ar  ieteikumiem skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanā, kurus izglītības kvalitātes valsts dienests ieteicis skolām ņemt vērā.

 
26.08.2019.

Pumpurs

 

Neviens sākums nav viegls. Ir daudz jautājumu un vēl vairāk nezināmo. Par to, kā būs šogad. Vai klasē būs kāds jauns skolēns, vai jaunajā skolā jutīšos droši? Tāpat, bieži nemaz nezinām, kā runāt ar skolēnu, lai palīdzētu viņam saprast, ka skola nav tikai matemātikas uzdevumi un ķīmijas formulas.

Pusaudžu resursu centra vadītājs Nils Sakss Konstantinovs ikdienā strādā ar bērniem un pusaudžiem un, ņemot vērā lielo psihoterapijas pieredzi, apzinās, ka mums ir jāzina pareizie vārdi – kā pateikt, kā iedrošināt un atbalstīt.

Mīļie vecāki un skolotāji! Parūpējieties, lai šī vēstule nokļūst pie Jūsu bērniem un skolēniem. Tas viņiem var palīdzēt! Un arī Jums!