Šeit publicēti Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2021.gada 30.novembrī rīkoto kursu “Vecāku loma un iespējas aktīvai pilsoniskai līdzdalībai izglītības iestādes darbā” materiāli.

Zemāk atrodams gan pilns kursu norises ieraksts, gan atsevišķi ieraksta fragmenti atbilstoši tēmai. 

Kursu norises pilns videoieraksts

Izglītības kvalitātes valsts dienesta Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktora Rolanda Ozola prezentācija "Vecāku loma un iespējas aktīvai pilsoniskai līdzdalībai izglītības iestādes darbā"

Kursu ievads, mērķis un sasniedzamie rezultāti, vecākiem pieejamie materiāli pašizglītībai un pašizaugsmei 

Izglītības kvalitāte: kā to izvērtē Latvijā un ko par izglītības kvalitāti liecina iegūtā informācija. Vecāku loma: iespējas un izaicinājumi izglītības procesā 

Izglītības iestādes padome un tās darbs, nodrošinot vecāku aktīvu pilsonisko līdzdalību un izglītības kvalitāti 

Iespējas uzdot sev interesējošos jautājumus un saņemt atbildes