Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Lai psihologs būtu tiesīgs veikt profesionālo darbību, viņam jābūt reģistrētam publiskajā Psihologu reģistrā.

Procesa apraksts

 1. Dokumentu iesniegšana psihologa reģistrācijai
  Lai psihologs tiktu reģistrēts Psihologu reģistrā Izglītības kvalitātes valsts dienestā jāiesniedz šādi dokumenti:
  iesniegums (adresēts Psihologu sertifikācijas padomei);
  izglītību apliecinošo dokumentu kopijas.
  Sīkāka informācija pa tālr.+371 67367200 vai +371 26628855,
  e-pasts: psihologupadome@ikvd.gov.lv

  Valsts nodeva par psihologa reģistrēšanu reģistrā ir 10 euro.
  Valsts nodeva iemaksājama Izglītības kvalitātes valsts dienesta kontā (Reģ. Nr.90001259032, Valsts kase TRELLV22, LV03TREL1060150929900) pirms personas (psihologa) reģistrēšanas reģistrā.

 2. Informācijas pārbaude
  Psihologu sertifikācijas padome pirms lēmuma pieņemšanas pieprasa un iegūst ziņas no kompetentajām institūcijām, amatpersonām, tai skaitā Sodu reģistra un Iedzīvotāju reģistra, izmeklēšanas iestādēm, prokuratūras, tiesām, lai pārliecinātos, ka uz personu neattiecas Psihologu likuma 6. pantā noteiktie psihologa profesionālās darbības aizliegumi

 3. Lēmuma pieņemšana par reģistrāciju
  Lēmumu par psihologa reģistrāciju pieņem Psihologu sertifikācijas padome

 4. Informācijas ievadīšana reģistrā
  Triju darbdienu laikā pēc Psihologu sertifikācijas padomes lēmuma pieņemšanas tiek veikts ieraksts Psihologu reģistrā, kas ir Valsts izglītības informācijas sistēmas sastāvdaļa (https://www.viis.gov.lv/registri/psihologi)

 5. Psihologa reģistrācijas apliecības izsniegšana
  Pēc personas pieprasījuma amatpersona 10 darbdienu laikā izsniedz psihologa reģistrācijas apliecību.

Uzziņas par pakalpojumu