Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

Izglītības kvalitātes valsts dienesta telpās

Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050
 • Pirmdiena8:30-17:00
 • Otrdiena8:30-17:00
 • Trešdiena8:30-17:00
 • Ceturtdiena8:30-18:00
 • Piektdiena8:30-16:00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsPirmssvētku dienās 8:30-15:00

Pakalpojuma saņemšana

Izglītības kvalitātes valsts dienesta telpās

Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050
 • Pirmdiena8:30-17:00
 • Otrdiena8:30-17:00
 • Trešdiena8:30-17:00
 • Ceturtdiena8:30-18:00
 • Piektdiena8:30-16:00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsPirmssvētku dienās 8:30-15:00

No 2020. gada 1. janvāra Psihologu reģistrā reģistrēti psihologi bez psihologa sertifikāta var turpināt darbu tikai, noslēdzot līgumu ar psihologu-pārraugu. Ikvienam reģistrētam un sertificētam psihologam jānoslēdz līgums ar psihologu-pārraugu un jāīsteno psihologa pārraudzība.

Procesa apraksts

 1. Dokumentu iesniegšana psihologa-pārrauga tiesību iegūšanai
  Lai iegūtu psihologa–pārrauga tiesības, persona iesniedz padomei iesniegumu un pievieno dokumentus, kas apliecina vismaz piecu gadu patstāvīga darba pieredze attiecīgajā psihologa profesionālās darbības jomā ne mazāk kā 1000 stundu apjomā.

  Sīkāka informācija: Sīkāka informācija: tālr.+371 67367200, 26628855
  e-pasts: psihologupadome@ikvd.gov.lv

  Valsts nodeva par psihologa-pārrauga tiesību piešķiršanu un psihologa-pārrauga reģistrēšanu (par katru jomu atsevišķi) – 10 euro.
  Valsts nodeva iemaksājama Izglītības kvalitātes valsts dienesta kontā (Reģ. Nr.90001259032, Valsts kase TRELLV22, LV03TREL1060150929900) pirms psihologa sertifikāta iegūšanas.

  Maksa par psihologa-pārrauga pārbaudījumu - 100 euro
  jāiemaksā Izglītības kvalitātes valsts dienesta kontā (Reģ.Nr.90001259032, Valsts kase TRELLV22, LV39TREL215017302000B) pirms pārbaudījuma kārtošanas.

 2. Dokumentu pārbaude
  Psihologu sertifikācijas padomes sekretariāts Izglītības kvalitātes valsts dienests pārbauda iesniegto dokumentu atbilstību. Ja persona nav iesniegusi visus nepieciešamos dokumentus vai iesniegtie dokumenti ir nepilnīgi, Psihologu sertifikācijas padome uzdod personai noteiktā termiņā novērst trūkumus un atliek jautājuma izskatīšanu.

 3. Psihologa-pārrauga pārbaudījuma kārtošana
  Psihologu sertifikācijas padome ne vēlāk kā divas nedēļas pirms psihologa–pārrauga pārbaudījuma dienas informē personu par psihologa–pārrauga pārbaudījuma norises laiku un vietu, kā arī psihologa–pārrauga pārbaudījuma programmas saturu.
  Ja persona attaisnojošu iemeslu dēļ neierodas uz psihologa–pārrauga pārbaudījumu, tai ir tiesības kārtot to citā komisijas norādītajā laikā.
  Ja persona neierodas uz psihologa–pārrauga pārbaudījumu bez attaisnojoša iemesla, maksa par psihologa–pārrauga pārbaudījumu netiek atmaksāta.
  Pēc pārbaudījuma komisija pieņem atzinumu un iesniedz to Psihologu sertifikācijas padomei.

 4. Psiholgu sertifikācijas padomes lēmums
  Psihologu sertifikācijas padome divu darbdienu laikā pēc psihologa–pārrauga pārbaudījuma izvērtē pārbaudījuma rezultātus un pārbaudījuma komisijas atzinumu un pieņem lēmumu par psihologa–pārrauga tiesību piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt psihologa–pārrauga tiesības.

 5. Informācijas ievadīšana publiskā reģistgrā
  Informācija par psihologa-pārrauga tiesību piešķiršanu tiek ievadīta publiskā Psihologu reģistrā, kas ir Izglītības informācijas sistēmas sastāvdaļa (www.viis.lv-publiski pieejamā informācija-psihologu reģistrs).

Saņemt pakalpojumu