Statuss:
Noslēdzies
IKVD un ESF logo ansamblis
Projekta PuMPuRS logo

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 

esf_ikvd_logo_ansamblis

ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 

 

Radio TEV diskusijā par sociālo nevienaldzību Latvijas skolās piedalās biedrības Rīgas Valsts 3. ģimnāzija direktors Andris Priekulis un projekta Pumpurs vecākā eksperte Kristīne Liepiņa.

Radio TEV diskusija

Diskusijas ieraksts pieejams: 

esf_ikvd_logo_ansamblis

ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 

2023. gada 18. aprīlī

Aprīlī un maijā projekta PuMPuRS komandas pārstāvji dodas pie reģionu pārstāvjiem Kurzemē, Vidzemē, Latgalē, Zemgalē un Rīgā, lai runātu par vīziju un plānu PMP risku mazināšanā pēc projekta PuMPuRS noslēguma 2023. gada decembrī.

Lai gan katrā no reģioniem ir atšķirīgas iespējas un plāns turpmākajam darbam ar PMP risku mazināšanu, secinājumi un izaicinājumi daudzām pašvaldībām ir līdzīgi.

  • Ciešāk jāsadarbojas gan ar savas pašvaldības iestādēm, gan kaimiņu pašvaldībām problēmu risināšanā
  • Jāsadarbojas arī agrīnas prevencijas jomā, ne tikai "ugunsgrēku dzēšanā"
  • Attīstāms darbs ar vecākiem un ģimenēm
  • Liela uzmanība vēršama uz agrīnu risku identificēšanu jau pirmskolā

Katrā no tikšanās reizēm dalībniekiem ir iespēja uzklausīt kaimiņu pašvaldību redzējumu par veicamajiem darbiem, lai mazinātu skolēnu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskus.

Pašvaldību pārstāvji īpaši novērtē iespēju satikties un apmainīties ar idejām, kā arī daudzi darbnīcu dalībnieki uzsver, ka šādas tikšanās palīdz veidot ciešāku sadarbību arī savas pašvaldības ietvaros, lai apņēmības pilni turpinātu projekta ieviestās labās iestrādnes.

Ciemos pie Latgales reģiona pārstāvjiem
Ciemos pie Kurzemes reģiona pārstāvjiem
Zemgales un Vidzemes reģionu saemināri