20.01.2023

5.01.2023

Informatīvais materiāls par projekta dokumentācijas uzglabāšanas nosacījumiem 

Metodiskie materiāli 

12.02.2021.

Vadlīniju pielikumi


15.09.2020.

Aktualizēti projekta dokumenti


15.09.2020.

Aktualizētas Metodoloģiskās vadlīnijas darbam projektā „ATBALSTS PRIEKŠLAICĪGAS MĀCĪBU PĀRTRAUKŠANAS SAMAZINĀŠANAI”
Vadlīniju pielikumi


15.01.2020.


04.11.2019.


10.06.2019.


18.01.2019.


17.07.2018.


23.02.2018.


05.02.2018.


Projektu uzsākot (informācija ievietota 09.11.2017.):


17.10.2017.


27.10.2017.