Akreditācija ir process, kura ietvaros vērtē izglītības iestādes un/vai izglītības programmas īstenošanas kvalitāti.

Izglītības iestādes un izglītības programmas akreditācija dod tiesības izglītības iestādei izsniegt valsts atzītu izglītības dokumentu par konkrētai izglītības programmai atbilstošas izglītības ieguvi.

Izglītības programmas akreditācija jāveic divu gadu laikā no licencētas izglītības programmas īstenošanas uzsākšanas.

Izglītības kvalitātes valsts dienests akreditē izglītības iestādes (izņemot pirmsskolas izglītības iestādes, augstskolas un koledžas) un eksaminācijas centrus, kā arī vispārējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības, profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības programmas, izglītības iestādes.

Sarmīte Dīķe

Departamenta direktora vietniece
sarmite.dike [at] ikvd.gov.lv