Darbinieki

Andra Šenberga

Vadītāja vietniece, departamenta direktore
andra.senberga [at] ikvd.gov.lv

Sarmīte Dīķe

Departamenta direktora vietniece
sarmite.dike [at] ikvd.gov.lv

Aiva Kenkle

Departamenta direktora vietniece
aiva.kenkle [at] ikvd.gov.lv

Dina Jēkabsone

Vecākā eksperte - vispārējās izglītības programmu licencēšana
dina.jekabsone [at] ikvd.gov.lv

Aira Aija Krūmiņa

Vecākā eksperte - vispārējās izglītības programmu licencēšana
aira.krumina [at] ikvd.gov.lv

Nataļja Isajeva

Vecākā eksperte - profesionālās izglītības programmu licencēšana
natalja.isajeva [at] ikvd.gov.lv

Ilga Rākina

Vecākā eksperte - profesionālās izglītības programmu licencēšana
ilga.rakina [at] ikvd.gov.lv

Sanita Kravale-Basaje

Juriskonsulte
sanita.kravale [at] ikvd.gov.lv

Guna Smiltniece

Vecākā eksperte
guna.smiltniece [at] ikvd.gov.lv

Daiga Sproģe

Vecākā eksperte
daiga.sproge [at] ikvd.gov.lv

Sandra Zagorska

Vecākā eksperte
sandra.zagorska [at] ikvd.gov.lv

Aivars Opincāns

Vecākais eksperts
aivars.opincans [at] ikvd.gov.lv

Inita Ozoliņa

Vecākā eksperte
inita.ozolina [at] ikvd.gov.lv

Natālija Geriņa

Vecākā eksperte
natalija.gerina [at] ikvd.gov.lv

Ilona Eiduka

Vecākā eksperte
ilona.eiduka [at] ikvd.gov.lv

Evija Čudare

Pārvaldes vecākā referente
evija.cudare [at] ikvd.gov.lv

Gvido Grišāns

Pārvaldes vecākais referents
gvido.grisans [at] ikvd.gov.lv

Agija Reča-Danga

Projekta EQAVET koordinatore
agija.reca [at] ikvd.gov.lv