Akreditācijas ekspertu komisija

Izglītības kvalitātes valsts dienestā izveidotā akreditācijas ekspertu komisija veic normatīvajos aktos noteikto izglītības iestādes un eksaminācijas centra darbības un izglītības programmas īstenošanas kvalitātes novērtēšanu jeb akreditāciju.

Ekspertu komisija savā darbībā ievēro normatīvos aktus, minēto  nolikumu, kā arī  Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru darbības un izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas metodiku un Kvalitātes dienesta rīkojumus par ekspertu komisijas darbu.