Aglonas Katoļu ģimnāzija

Aizputes vidusskola

Andreja Upīša Skrīveru vidusskola

Cēsu Pilsētas vidusskola

Cēsu 1.pamatskola

Cieceres pamatskola

Daugavpils Saskaņas pamatskola

Daudzeses pamatskola

Degumnieku pamatskola

Dienvidkurzemes 2.vidusskola

Drabešu Jaunā pamatskola

Džūkstes pamatskola

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā pamatskola

Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola

Garozas pamatskola

Grundzāles pamatskola

Informācijas tehnoloģiju tālmācības vidusskola

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāde "Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola"

Jura Neikena Dikļu pamatskola

Kandavas Reģionālā pamatskola

Kaunatas vidusskola

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola

Ķekavas vidusskola

Liepājas Rietumkrasta vidusskola

Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskola

Mazsalacas vidusskola

Mežupes pamatskola

Nīcas vidusskola

Olaines 2.vidusskola

Pamatskola "Ikšķiles Brīvā skola"

Piltenes pamatskola

Privātā sākumskola Impulss

Privātā sākumskola "Namiņš"

Privātā vidusskola "Patnis"

Rēzeknes 6.pamatskola

Rēzeknes Katoļu vidusskola

Rīgas Centra humanitārā vidusskola

Rīgas Ēbelmuižas pamatskola

Rīgas Franču licejs

Rīgas Valda Zālīša sākumskola

Rīgas Valsts klasiskā ģimnāzija

Rīgas 1.Kristīgā pamatskola

Rīgas 1.pamatskola-attīstības centrs

Rīgas 10.vidusskola

Rīgas 13.vidusskola

Rīgas 22.vidusskola

Rīgas 31.vidusskola

Rīgas 51.vidusskola

Rīgas 80.vidusskola

Rīgas 86.vidusskola

Rīgas Ukraiņu vidusskola

Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils1.vidusskola"

Saldus pamatskola

Saldus vidusskola

Salienas vidusskola

Stacijas pamatskola

Stendes pamatskola

Tālmācības vidusskola "Rīgas Komercskola"

Valdemārpils vidusskola

Valmieras sākumskola

Vārmes pamatskola

Zantes pamatskola

 

Aizkraukles pagasta sākumskola

Aizkraukles pagasta sākumskola, 1.pielikums Kritēriju rādītāju vērtējums_precizēts

Āgenskalna Valsts ģimnāzija

Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola

Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola

Cēsu Valsts ģimnāzija

Daugavpils 11.pamatskola

Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola

Gaiķu pamatskola

Habad Ebreju privātā vidusskola

Iecavas pamatskola

Ilūkstes Raiņa vidusskola

Jēkabpils 2.vidusskola

Jūrmalas Aspazijas pamatskola

Jūrmalas Jaundubultu pamatskola

J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskola

J.Endzelīna Kauguru pamatskola 

Kalupes pamatskola

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola

Krimuldas vidusskola

Laucesas pamatskola

Lazdonas pamatskola

Lāču pamatskola

Liepājas 3.pamatskola

Liepājas Katoļu pamatskola

Lubānas vidusskola

Ludzas Mūzikas pamatskola

Madonas Valsts ģimnāzija

Mārupes novada Skultes sākumskola

Mārupes Valsts ģimnāzija

Medumu speciālā pamatskola

Mores pamatskola

Nīkrāces pamatskola

Olaines 1.vidusskola

Ozolnieku vidusskola

Palsmanes pamatskola

Pamatskola BŪSIM

Privātā pamatskola DOMDARIS

Rīgas 71.vidusskola

Rīgas 84.vidusskola

Rīgas 64.vidusskola

Rīgas 89.vidusskola

Rīgas Bolderājas Jaunā pamatskola

Rīgas Daugavgrīvas pamatskola

Rīgas Katoļu ģimnāzija

Rīgas Katoļu ģimnāzija, 1.pielikums Kritēriju rādītāju vērtējums_precizēts

Ropažu vidusskola

Rucavas pamatskola

Saulkrastu novada vidusskola

Sākumskola "Prosum"

Skrundas vidusskola

Tālmācības vidusskola "IZI"

Tālmācības vidusskola "INTELEKTS"

Tilžas pamatskola

Tīnūžu sākumskola

Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskola

Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija

Tukuma 3.pamatskola

Upesgrīvas pamatskola

Upesgrīvas pamatskola, 1.pielikums Kritēriju rādītāju vērtējums_precizēts

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija

Vārkavas pamatskola

Ventspils Valsts 1.ģimnāzija

Ventspils 1.pamatskola

Virbu sākumskola

"VisLatvijas vidusskola"

Zilupes vidusskola

Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola

Andrupenes pamatskola

Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskola

Alūksnes novada vidusskola

Alsungas pamatskola

Aizputes pagasta pamatskola

Aizupes pamatskola

Āgenskalna sākumskola

Baltinavas vidusskola

Baldones sākumskola

Balvu Valsts ģimnāzija

Bikstu pamatskola

Biržu pamatskola

Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola

Brocēnu vidusskola

Ciblas vidusskola

Cēres pamatskola

Cēsu Jaunā vidusskola

Dignājas pamatskola

Dricānu vidusskola

Dobeles 1.vidusskola

Dzērbenes vispārizglītojošā un mūzikas pamatskola

Eiropas Tālmācības vidusskola

Gaigalavas pamatskola

Gulbenes Valdorfa pamatskola

J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija

Jaunmārupes pamatskola

Jaunogres vidusskola

Jelgavas Amatu vidusskola

Jelgavas Valsts ģimnāzija

Jūrmalas Kauguru vidusskola

Jūrmalas Pumpuru vidusskola

Jūrmalas pamatskola

Kārsavas vidusskola

Krāslavas Varavīksnes vidusskola

Kristīgā sākumskola "Ceļš"

Ķeipenes pamatskola

Kocēnu pamatskola

Kusas pamatskola

Launkalnes sākumskola

Laurenču sākumskola

Liepājas 7.vidusskola

Liepājas 8.vidusskola

Liepājas Raiņa 6.vidusskola

Limbažu novada speciālā pamatskola

Limbažu Valsts ģimnāzija

Limbažu vidusskola

Ludzas pilsētas vidusskola

Madonas pilsētas vidusskola

Māteru Jura Kazdangas pamatskola

Mežciema pamatskola

Misas pamatskola

Murjāņu sporta ģimnāzija

Naujenes pamatskola

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola

Nītaures mūzikas un mākslas pamatskola

Ogres 1.vidusskola

Ogres sākumskola

Ogres Valsts ģimnāzija

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola

O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola

Pamatskola "Preiļu Brīvā skola"

Pāles pamatskola

Pārdaugavas Valdorfa pamatskola

Privātā Montessori sākumskola

Privātā Montesori sākumskola "Pētnieki"

Privātā Rīgas Tehnolingvistiskā ģimnāzija

Privātā vidusskola "INNOVA"

Preiļu 2.vidusskola

Puzes pamatskola

Popes pamatskola

Rīgas 1.vidusskola

Rīgas 1.Tālmācības vidusskola

Rīgas 2.pamatskola

Rīgas 6.vidusskola

Rīgas 15.vidusskola

Rīgas 33.vidusskola

Rīgas 72.vidusskola

Rīgas 93.vidusskola

Rīgas Arkādijas vidusskola

Rīgas Baltmuižas pamatskola

Rīgas Juglas vidusskola

Rīgas Montessori sākumskola

Rīgas Strazdumuižas vidusskola-attīstības centrs

Rīgas Tālmācības vidusskola

Rīgas Valsts 2.ģimnāzija

Rīgas Valda Avotiņa pamatskola

Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Rīgas Ziepniekkalna vidusskola

Rekavas vidusskola

Rēzeknes 4.vidusskola

Rēzeknes pamatskola-attīstības centrs

RTU inženierzinātņu vidusskola

Rojas vidusskola

Rubeņu pamatskola

Salas vidusskola

Seces pamatskola

Sēmes sākumskola

Siguldas pilsētas vidusskola

Siguldas Valsts ģimnāzija

Staļģenes vidusskola

Striķu sākumskola

Strenču pamatskola

Stopiņu pamatskola

Sūnu pamatskola

Šķibes pamatskola

Š.Dubnova Rīgas Ebreju vidusskola 

Talsu pamatskola

Talsu Kristīgā vidusskola

Talsu Valsts ģimnāzija

Tārgales pamatskola

Trapenes sākumskola

Upesleju sākumskola

Uzvaras pamatskola

Vaiņodes vidusskola

Valmieras Pārgaujas sākumskola

Valmieras 5.vidusskola

Valmieras Valsts ģimnāzija

Ventspils Pārventas pamatskola

Ventspils 2.pamatskola

Ventspils 4.vidusskola

Ventspils 6.vidusskola

Vangažu vidusskola

Vērgales pamatskola

Viduskurzemes pamatskola - attīstības centrs

Vilgāles sākumskola

Viļakas Valsts ģimnāzija

Zaubes pamatskola

Zemgales vidusskola

Ziemeļvidzemes pamatskola

Zirņu pamatskola

Zūru pamatskola

 

Aglonas vidusskola

Aizkraukles novada vidusskola

Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola

Allažu pamatskola

Alojas Ausekļa vidusskola

Amatas novada Skujenes pmatskola

Amatas novada Spāres pamatskola

Amatas pamatskola

Annas Brigaderes pamatskola

Antūžu pamatskola

Ata Kronvalda Durbes pamatskola

Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola

Ādažu vidusskola

Babītes vidusskola

Baložu vidusskola

Bauskas pilsētas pamatskola

Bauskas Valsts ģimnāzija

Biķernieku pamatskola

Birzgales pamatskola

Blomes pamatskola

Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola

Dagdas vidusskola

Daugavpils 3.vidusskola

Daugavpils 13.vidusskola

Daugavpils 16.vidusskola

Daugavpils Centra vidusskola

Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola

Dekšāru pamatskola

Dobeles Valsts ģimnāzija

Dzelzavas pamatskola

Elejas vidusskola

Ezernieku vidusskola

Ērģemes pamatskola

Gulbenes novada vidusskola

Ikšķiles vidusskola

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola

Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas vidusskola “PREMJERS”

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola

Jaunjelgavas vidusskola

Jelgavas 6.vidusskola

Jelgavas Centra pamatskola

Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija

Jēkabpils 2.vidusskola

Jēkabpils Valsts ģimnāzija

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola

Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola

Kalnciema vidusskola

Kokneses pamatskola-attīstības centrs

Krāslavas Valsts ģimnāzija

Krustpils pamatskola

Krotes Kronvalda Ata pamatskola

Kuldīgas Centra vidusskola

Laidu pamatskola

Lejasstrazdu sākumskola

Liepājas Liedaga vidusskola

Liepājas Valsts 1.ģimnāzija

Liepupes pamatskola

Lizuma vidusskola

Līvānu 1.vidusskola

Madlienas vidusskola

Majoru vidusskola

Mālpils novada vidusskola

Mērdzenes pamatskola

Mērsraga vidusskola

Nīkrāces pamatskola

Pamatskola "Ogres Baltā skola"

Pilsrundāles vidusskola

Pļaviņu novada ģimnāzija

Priekuļu vidusskola

Priežmalas pamatskola

Privātā vidusskola “Norma”

Rēzeknes 2.vidusskola

Rēzeknes 5.vidusskola

Rēzeknes sākumskola

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija

Rēzeknes Valsts Poļu ģimnāzija

Rīgas 40.vidusskola

Rīgas 41.vidusskola

Rīgas 47.vidusskola

Rīgas 69.vidusskola

Rīgas 7.pamatskola

Rīgas 74.vidusskola

Rīgas 88.vidusskola

Rīgas 95.vidusskola

Rīgas Anniņmuižas vidusskola

Rīgas Hanzas vidusskola

Rīgas Kultūru vidusskola

Rīgas Lietuviešu vidusskola

Rīgas Purvciema vidusskola

Rīgas sākumskola “Valodiņa”

Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskola

Rīgas Valsts 1.ģimnāzija

Robežnieku pamatskola

Rudzātu pamatskola

Rūjienas vidusskola

Salacgrīvas vidusskola

Salas sākumskola

Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils 2.vidusskola"

Saldus novada pašvaldības Ezeres pamatskola

Saldus novada pašvaldības Lutriņu pamatskola

Sākumskola "Lielie stāsti"

Siguldas 1.pamatskola

Skaistkalnes vidusskola

Smiltenes vidusskola

Stalbes pamatskola

Straupes pamatskola

Suntažu vidusskola

Svētes pamatskola

Špoģu vidusskola

Talsu 2.vidusskola

Tirzas pamatskola

Teteles pamatskola

Torņakalna Privātā vidusskola

Umurgas pamatskola

V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskola

Valdemāra pamatskola

Valmieras Viestura vidusskola

Variešu sākumskola

Vecumnieku vidusskola

Ventspils 2.vidusskola

Viduskurzemes pamatskola attīstības centrs

Vircavas vidusskola

Z.A.Meierovica Kabiles pamatskola

Zemgales vidusskola

Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskola

Aknīstes vidusskola

Ances pamatskola

Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola

Andreja Upīša Skrīveru vidusskola

Andrupenes pamatskola

Auces vidusskola

Augstkalnes vidusskola

Augšlīgatnes Jaunā sākumskola

Ābeļu pamatskola

Baldones vidusskola

Bauskas 2.vidusskola

Bēnes vidusskola

Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola

Burtnieku Ausekļa pamatskola

Carnikavas pamatskola

Codes pamatskola

Daugavpils Vienibas pamatskola

Drabešu Jaunā pamatskola

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija

Draudzīgā Aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola

Dundagas vidusskola

Dzelzavas speciālā pamatskola

Engures vidusskola

Ēdoles pamatskola

Ērgļu vidusskola

Feimaņu pamatskola

Iļģuciema vidusskola

Indras pamatskola

Īslīces pamatskola

J. Raina Daugavpils 6. vidusskola

Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola

Jaunsilavas pamatskola

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija

Jelgavas novada Neklātienes vidusskola

Jelgavas pamatskola “Valdeka” - attīstības centrs

Jēkabpils 3.vidusskola

Jumpravas pamatskola

Kalnciema pagasta vidusskola

Kristīgā sākumskola "Ceļš"

Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskola

Ķeguma komercnovirziena vidusskola

Lapmežciema pamatskola

Lazdiņas privātā pamatskola “Punktiņš”

Lādezera pamatskola

Lielplatones pamatskola-atbalsta centrs

Lielvārdes pamatskola

Liepājas Centra sākumskola

Lībagu sākumskola

Līvānu 2.vidusskola

Līvbērzes pamatskola

Ludzas 2.vidusskola

Mazzalves pamatskola

Mārupes pamatskola

Mežinieku pamatskola

Mežotnes sākumskola

Naukšēnu vidusskola

Ogresgala pamatskola

Olaines 2.vidusskola

Pamatskola “Brīvā Māras skola”

Pamatskola “Preiļu Brīvā skola

Pārdaugavas Valdorfa pamatskola

Pāvilostas pamatskola

Pildas pamatskola

Praulienas pamatskola

Preiļu 1.pamatskola

Priekules vidusskola

Privātā Rīgas Tehnolingvistiskā ģimnāzija

Privātā vidusskola “Citruss”

Privātā vidusskola “Klasika”

Privātā vidusskola “Templum”

Privātā vidusskola Ādažu Brīvā Valdorfa skola

Privātā vidusskola Laisma

Pūres pamatskola

Rankas pamatskola

Rāmuļu pamatskola

Rēzeknes novada speciālā pamatskola

Rencēnu pamatskola

Rēznas pamatskola

Riebiņu vidusskola

Rīgas 18.vidusskola

Rīgas 28.vidusskola

Rīgas 92.vidusskola

Rīgas Čiekurkalna pamatskola

Rīgas Daugavas pamatskola

Rīgas Kristīgā pamatskola

Rīgas Ķengaraga vidusskola

Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola

Rīgas Pārdaugavas pamatskola

Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskola

Rīgas Ukraiņu vidusskola

Rīgas Zolitūdes ģimnāzija

Rubenes pamatskola

Rudzātu vidusskola

Rugāju novada vidusskola

Rugāju novada Eglaines pamatskola

Saldus novada pašvaldības Druvas vidusskola

Silenes pamatskola

Smārdes pamatskola

Staiceles pamatskola

Sveķu pamatskola

Sventes vidusskola

Šķaunes sākumskola

Taurupes pamatskola

Tukuma novada speciālā izglītības iestāde

Vaivaru pamatskola

Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija

Varakļānu vidusskola

Variņu pamatskola

Vecsaules pamatskola

Ventspils 6.vidusskola

Ventspils Centra sākumskola

Vidrižu pamatskola

Viduču pamatskola

Zaļenieku Komerciālā un amatniecības vidusskola

Zasas vidusskola

Zemgales vidusskola

Zemītes sākumskola