Paplašinātā meklēšana
Statuss:
Īstenošanā
24.03.2021.
  ESF projekts Nr.7.1.1.0/15/I/001 “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Izglītības kvalitātes valsts dienests ir uzsācis sadarbību ar Nodarbinātības valsts aģentūra darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.1. specifiskā atbalsta…
Statuss:
Īstenošanā
01.04.2018.
Projekta numurs: 8.3.6.2/17/I/001 Projekta nosaukums: Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana   Projekta mērķis: Izveidot izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu izglītības kvalitātes attīstībai, kas…
Statuss:
Īstenošanā
01.03.2017.
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību…
Statuss:
Īstenošanā
16.12.2016.
ESF projekts 8.5.2.0/16/I/001 “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” 2017. gada 21. martā noslēgts sadarbības līgums starp Izglītības kvalitātes valsts…