Inita Juhņēviča

Inita Juhņēviča

Head of the State Education Quality Service
inita.juhnevica [at] ikvd.gov.lv

Izglītība

 • 1999-2003 Latvijas Universitāte, Pedagoģijas fakultāte, maģistra grāds
 • 1987-1992 Latvijas Universitāte, Pedagoģijas fakultāte, bakalaura grāds

Papildus izglītība

 • 21.08.2014 Izglītības un zinātnes ministrija
 • 12.06.-01.07.2014 Latvijas Pašvaldību mācību centrs
 • 14.-15.05.2014 Sabiedrības integrācijas fonds
 • 09.05.2014 UNESCO Latvijas Nacionālā komisija
 • 15.04.2014 Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariāts
 • 07.01.-27.03.2014 Mācību centrs „”Skrivanek Baltic” Valodu skola”
 • 17.-18.03.2013 Izglītības iniciatīvu centrs
 • 08.03.2013 SIA „Creative Technologies”
 • 01.11.2012 Latvijas sabiedrības tehnoloģiju ekspozīcija
 • 29.10.2012 Latvijas Humānās pedagoģijas asociācija
 • 23.10.2012 Akadēmiskās informācijas centrs
 • 04.-18.07.2012 National Institute of Education, Singapore
 • 26.01.2012 IZM Valsts izglītības satura centrs
 • 08.-14.01.2012 British Council
 • 09.05.-08.08.2011 UNESCO International Institute for Educational Planning
 • 14.06.2011 Latvijas Republikas Valsts kanceleja
 • 24.02.2010 Microsoft „Partners in Learning”
 • 27.09.2007 SIA „Zygon Baltic Consulting” Mācību centrs
 • 24.02.2004 Scottish Qualifications Authority
 • 05.03.2002 Latvijas Republikas Izglītības sistēmas attīstības projekts
 • 13.12.2001 Latvijas Republikas Izglītības sistēmas attīstības projekts
 • 02.10.2001 Latvijas Republikas Izglītības sistēmas attīstības projekts
 • 07.01.2000 Izglītošanās centrs ģimenei un skolai
 • 15.05.1999 Izglītošanās centrs ģimenei un skolai
 • 19.02.1999 Skolu atbalsta centrs
 • 15.12.1998 Pedagogu izglītības atbalsta centrs
 • 25.09.1998 LU Pedagoģijas un psiho
 • 04.11.1996 Valodu mācību centrs

Darba pieredze

 • Kopš 12.09.2012 Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja
 • 2006-2010 Eiropas Skolu inspektore
 • 2009-2012 IZM Profesionālās izglītības un vispārējās izglītības departamenta direktora vietniece – Vispārējās izglītības nodaļas vadītāja
 • 2006 -2009 IZM Vispārējās izglītības departamenta direktora vietniece – Institucionālās attīstības nodaļas vadītāja 
 • 2004-2005 IZM Politikas koordinācijas departamenta Politikas analīzes un plānošanas nodaļas vadītāja
 • 2002-2004 Skolu konsultante IZM Izglītības sistēmas attīstības projektā
 • 1999-2002 Direktore Jelgavas rajona Šķibes pamatskolā
 • 1997-1999 Izglītības metodiķe Jelgavas rajona Izglītības pārvaldē
 • 1995-1997 Angļu valodas skolotāja Šķibes pamatskolā
 • 1992-1995 Latviešu valodas skolotāja Jelgavas 7.vidusskolā

Diplomi, apbalvojumi, sasniegumi

 • 21.08.2014 Piedalījās IZM organizētā konferencē „Izglītība. Attīstība. Tendences.”
 • 12.06.-01.07.2014 Apliecība par profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas apguvi bērnu tiesību aizsardzības jomā
 • 14.-15.05.2014 Piedalījās apmācību kursā „Dažādības vadība”
 • 09.05.2014 Apliecinājums par dalību UNESCO Asociēto skolu projekta seminārā „Stratēģiskie mērķi izglītībā - ”
 • 15.04.2014 Successfully participated in the training „The Institutional Framework and Legislative System of the European Union”
 • 07.01.-27.03.2014 Sertifikāts par angļu valodas kursa apgūšanu B2.2 līmenī
 • 17.-18.03.2014 Piedalījās starptautiskā pieredzes apmaiņas seminārā „Kvalitatīvas pedagoģijas principi”
 • 08.03.2013 Piedalījās mācību programmā „Darba izpildes plānošana: individuālo mērķu un sasniedzamo rezultātu definēšana NEVIS”
 • 01.11.2012 Piedalījās starptautiskajā konferencē „Latvijas Skolu Tehnoloģiju ekspozīcija 2012”
 • 29.10.2012 Piedalījās 6.Baltijas Humānās pedagoģijas konferencē „Humānās pedagoģijas Manifests dzīvē”
 • 23.10.2012 Piedalījās starptautiskajā konferencē „Kvalifikāciju ietvarstruktūru augstākie līmeņi: arī profesionālajām kvalifikācijām?”
 • 04.-18.07.2012 Successfully completed the Leaders in Education Programme International
 • 15.03.2012 Piedalījās konferencē „Iespēju Tilts izglītībai sākumskolā”
 • 26.01.2012 Apguva pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu „Aktualitātes speciālo skolu darbā”
 • 08.-14.01.2012 Attended Learning and Technology British Council Study Tour, London
 • 09.05.-08.08.2011 Successful participation in the distance course on „Using Indicators in the Planning of Basic Education”
 • 14.06.2011 Piedalījās mācību programmā „Valsts pārvaldes darbinieku novērtēšanas sistēmas lietotāju mācības”
 • 15.12.2010 Piedalījās starptautiskajā izglītības konferencē „Konkurētspējīga izglītība: radošums, aktivitāte, līdzdalība”
 • 02.11.2010 IZM Pateicības raksts par nesavtīgu un radošu darbu izglītības sistēmas pilnveidē
 • 24.02.2010 Successfully completed the Microsoft Partners in Learning „Introduction to Peer Coaching”
 • 27.09.2007 Apmeklēja mācību programmu „Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana valsts pārvaldes iestādē”
 • 29.06.2004 IZM pateicība par nozīmīgu ieguldījumu Izglītības sistēmas attīstības projekta īstenošanā
 • 20.02.2003 Ieguvusi izglītības zinātņu maģistra grādu
 • 01.04.2002- 31.10.2003 Attended and participated fully in training sessions on selfevaluation and external evaluation delivered by consultants of the Scottish Qualifications Authority
 • 10.2001-03.2002 Piedalījās semināru ciklā par skolas darba pašvērtēšanu un attīstības plānošanu
 • 04.-05.03.2002 Piedalījās ISAP Skolu vērtēšanas komponenta organizētajā seminārā par skolu darba attīstības plānošanu
 • 12.-13.12.2001 Piedalījās ISAP Skolu vērtēšanas komponenta organizētajā seminārā par pašvērtēšanas procesā iegūtās informācijas analīzi un pašvērtējuma ziņojuma veidošanu
 • 20.11.2001 IZM Atestācijas apliecība “Atestēta par pamatizglītības, vidējās izglītības iestādes vadītāju un ieguvusi augstāko profesionālās kvalifikācijas kategoriju”
 • 02.10.2001 Piedalījās ISAP Skolu vērtēšanas komponenta organizētajā seminārā par pašvērtēšanas procesa plānošanu un norisi skolā
 • 01.09.2001 Glūdas pagasta padomes atzinības raksts “Par ieguldījumu Šķibes pamatskolas ēku renovācijas projekta īstenošanā”
 • 21.01.2000 Atzinības raksts “Par ieinteresētību, atsaucību un atbalstu Jelgavas rajona skolēnu avīzes tapšanā”
 • 06.-07.01.2000 Apguva tēmas “Pašapziņa un emocionālā veselība”
 • 12.05.1999 Jelgavas rajona padomes atzinības raksts “Par izciliemsasniegumiem, sagatavojot skolēnus rajona mācību olimpiādēm angļu valodā”
 • 14.-15.05.1999 Apguva tēmas “Konflikts un saskarsme”
 • 02.1999 Piedalījās 21 stundas semināru ciklā “Skolas attīstības plānošana”
 • 13.-15.12.1998 Pilnveidoja profesionalitāti programmā “Pedagogu talākizglītības atbalsta sistēmas pilnveide”
 • 21.-25.09.1998 Piedalījās 5.Starptautiskajā Jēnasplāna konferencē “Plurālisms pedagoģijā”
 • 04.11.1996 Beigusi angļu valodas 20 stundu programmu
 • 20.06.1992 Piešķirta latviešu valodas un literatūras un krievu valodas un literatūras skolotāja kvalifikācija

Autordarbi

 • “Skolu darbības kvalitātes vērtējuma līmeņi un to apraksti”, 2004. gads (līdzautore)
 • “Skolu darbības kvalitātes vērtēšanas metodika”, 2004. gads (līdzautore)
 • “Skolu vērtēšanas un attīstības plānošanas rokasgrāmata”, 2002. gads (līdzautore)

Papildus iemaņas

Prasme strādāt ar datoru un autovadītāja apliecība

Valodu zināšanas

 • Latviešu - dzimtā,
 • angļu - ļoti labi,
 • krievu - ļoti labi

Intervijas un prezentācijas