Psihologu ētikas komisiju un tās vadītāju uz trim gadiem apstiprina Psihologu sertifikācijas padome. Psihologu ētikas komisijas sastāvā ir seši sertificēti psihologi — pa trim pārstāvjiem no Latvijas Psihologu apvienības un Latvijas Psihologu asociāciju federācijasVismaz divi no Psihologu ētikas komisijas locekļiem ir psihologi–pārraugi.   Psihologu ētikas komisija:

  • izstrādā Psihologu ētikas kodeksu;
  • sniedz atzinumus par Psihologu ētikas kodeksa normu interpretāciju;
  • skaidro un analizē Psihologu ētikas kodeksa normas, kā arī konsultē psihologus ētikas jautājumos;
  • apkopo un sagatavo publicēšanai atziņas un skaidrojumus par Psihologu ētikas kodeksa normu interpretāciju un piemērošanu;
  • sniedz Psihologu sertifikācijas padomei atzinumu saistībā ar iesniegumu par psihologa un psihologa–pārrauga iespējamiem Psihologu ētikas kodeksa pārkāpumiem.

Psihologu ētikas komisijas sastāvs: 

Baiba Martinsone

Inga Jurševska

Ineta Fedotova

Velga Seņkāne

Jolanta Lamstere

Sandra Gaide

Psihologu ētikas kodekss