Supervīzijas pedagogiem
Supervīzijas pedagogu atbalstam

Izglītības kvalitātes valsts dienests joprojām gaida pieteikumus no pašvaldībām, augstākās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm, lai varētu organizēt grupu supervīzijas pedagogiem un izglītības iestāžu vadības komandām. 

Pedagogus, kuri vēlas piedalīties supervīzijās, aicinām vērsties pie savas izglītības iestādes vai pašvaldības. Pašvaldību pirmsskolas, vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu vadītājiem jāsazinās ar savu pašvaldību, aicinot slēgt līgumu ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu par supervīziju nodrošināšanu. 

Savukārt privāto pirmsskolas un vispārējās izglītības iestāžu vadītājus, kā arī augstskolu un valsts profesionālās izglītības iestāžu pārstāvjus lūdzam vērsties Izglītības kvalitātes valsts dienestā.

Jau ziņojām, ka līdz gada beigām katram Latvijas pedagogam ir iespēja piedalīties grupu supervīzijās. Lai to īstenotu valsts budžetā piešķirti kopumā 3,3 milj eiro psihoemocionālā atbalsta pasākumiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai izglītības jomā.   

Jautājumu un neskaidrību gadījumā gan pedagogus, gan izglītības iestādes un pašvaldības aicinām sazināties ar supervīziju koordinatori Eviju Uzari pa tālruni: +371 27885832 vai e-pastā: evija.uzare@ikvd.gov.lv