Otrdien, 2. novembrī Ministru kabinets apstiprinājis jaunus izglītības iestāžu reģistrācijas noteikumus. Tie izstrādāti, saskaņojot izglītības iestāžu reģistrācijas kārtību ar izmaiņām Izglītības likumā un Profesionālās izglītības likumā. Pamatprasības izglītības iestāžu reģistrācijai netiek mainītas.

2022. gadā pieņemtie Grozījumi Izglītības likumā un Profesionālās izglītības likumā paredz atteikties no citu Izglītības likumā noteikto institūciju, kuras īsteno izglītības programmas, reģistrācijas. Tāpat paredzēts ieviest jaunas prasības profesionālās izglītības iestāžu statusam un nosaukumam, noteikt jaunas prasības / kritērijus profesionālās izglītības iestāžu, tostarp koledžu, dibināšanai un norādīt Izglītības iestāžu reģistrā profesionālās izglītības iestādes statusu. Līdz ar to Ministru kabineta 2022. gada 2. novembra noteikumi “Izglītības iestāžu reģistrācijas kārtība” izstrādāti ar mērķi noteikt augstākiem tiesību aktiem atbilstošu tiesisko regulējumu izglītības iestāžu reģistrācijai.

Kopumā līdzšinējie nosacījumi un prasības izglītības iestāžu reģistrācijai netiek mainīti, papildus paredzot atvieglotu un operatīvu Izglītības iestāžu reģistra datu sakārtošanu gadījumos, kad citos reģistros (piemēram, Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros) ir ziņas, ka izglītības iestādes dibinātājs ir likvidēts.

Ar Ministru kabineta 2022. gada 2. novembra noteikumiem Nr. 681 “Izglītības iestāžu reģistrācijas kārtība” var iepazīties tiesību aktu projektu datubāzē tapportals.mk.gov.lv. Noteikumi stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī.