ESF projekts PuMPuRS
Pamani signālus un novērs PMP riskus

Reakcija uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskiem var radīt situāciju, kurai seko vardarbība. Tas var notikt nemanāmi un neapzināti, tomēr signāli, kas jāpamana - var palīdzēt veidot veselīgas attiecības un izglābt tos, kuriem tik ļoti ir nepieciešams atbalsts, ne nosodījums. Ir svarīgi ieraudzīt, kādu uzvedību un kādā veidā mums nav izdevīgi pieļaut ne savā, ne citu rīcībā.

Projekts PuMPuRS reģionālo tiešsaistes konferenču laikā būs iespēja tikties ar Latvijas Autisma apvienības priekšsēdētāju, “Uzvediba.lv” vadītāju Līgu Bērziņu, kura īpaši sagatavotā darbnīcā palīdzēs atbildēt uz sekojošiem jautājumiem: 

  • Pirmās dienas skolā. Kas noteikti jāpamana pedagogiem?
  • Izglītojamo pamatvajadzības un PMP riski. Kā to (ne)realizācija ietekmē klases dinamiku?
  • Vardarbības aplis, jeb kā veidojas klases, kur nepārtraukti kāds tiek izsmiets?
  • Favorītisms, pedagoga subjektīvā attieksme kā PMP risku veicinātājs?
  • Formulas veselīgai, atbalstošai klases dinamikai – kāpēc citiem tas izdodas un kā?

Vēl dažas brīvas vietas ir pieejamas darbnīcās reģionālajā konferencē 6.augustā.

Reģistrējies šeit: https://pumpurs2021.lv/riga/ 

!Ja esi reģistrējies konferencei un būsi kopā ar mums kādā no tiešraidēm no 2. līdz 6. augustam, iespējams, ka tieši Tevi mēs varēsim iepriecināt ar dāvanu!

Katrā no konferencēm izspēlēsim divus dalībniekus, kuri savā īpašumā varēs iegūt kādu no uzvediba.lv veidotajām spēlēm! 

"Jūtas. Sajūtas. Emocijas"

Uzvediba.lv_spele skolai

 

Instruments  "Jūtas. Sajūtas. Emocijas”

Tas, ko mēs  izjūtam, tiešā veidā ietekmē mūsu rīcību. Jo labāk mēs izprotam savu iekšējo pasauli, jo vieglāk mums vadīt gan savas domas, gan rīcību un saglabāt vēsu prātu arī sarežģītās dzīves situācijās. Un turklāt grūti var būt kontrolēt gan negatīvas, gan arī pozitīvas emocijas.  

Savu emociju atpazīšana un apzināšanās ir pirmais solis atbildei uz jautājumu “Kāpēc es jūtos tieši šādi?”. Arī tajos brīžos, kad jūtam trauksmi, sāpes, sastingumu, arī tad, kad ir grūti spert pirmo soli uz priekšu. 

Šī spēle būs labs atbalsts sarežģītā situācijās, kad mēs esam zaudējuši orientierus gan apkārtnē, gan sevī, un mēs nezinām, kā mēs jūtamies.  Tāpēc atslēgas vārdi ir tik daudz, lai būtu iespējami precīzu raksturojumu, jo nereti jūtu, sajūtu, emociju nosaukšanā vārdā jau ir milzīgs atvieglojums.

Vairāk par spēli vari uzzināt: https://www.uzvediba.lv/katalogs/item/jutas-sajutas-emocijas/ 

“Motivācija. Vērtības. Vajadzības”

Uzvediba.lv spēle skolai

Instruments  “Motivācija. Vērtības. Vajadzības”

Vērtības kalpo par pamatu mūsu lielākajiem dzīves lēmumiem, tās ietekmē mūsu mērķus un personīgās vajadzības. Taču vērtības, mērķi un vajadzības nav tikai individuālas - tās ir arī nācijām, lielākām cilvēku grupām un organizācijām, gan mazām grupām. Tās var mūs gan satuvināt, gan atsvešināt. 

Gan cilvēks, gan organizācija, kurš nav izpratis sevi, savas vērtības, motivāciju un vajadzības, būs kā kuģis bez kompasa un stūres, ko var viegli ietekmēt. Tikai dziļi izprotot un iepazīstot sevi, mēs spējam respektēt citu ceļu, pieņemt atšķirīgo un kopīgo. 

Mērķu formulēšana un izpratne ļauj iegūt lielāku kontroli pār savu dzīvi gan īstermiņā, gan ilgtermiņā. Cilvēkiem ar kopīgiem mērķiem un vērtībām, ir daudz vieglāk sadarboties, kā arī kopīgais darbs veicas produktīvāk. 

Vairāk par spēli vari uzzināt: https://www.uzvediba.lv/katalogs/item/merki-vertibas-vajadzibas/

 

Uz tikšanos konferencēs! 

 

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

esf_ikvd_logo_ansamblis