2022. gada 21.-22. septembrī Rīgā norisinājās Eiropas profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanas ekspertu (EQAVET) konsultācijas par profesionālās izglītības iestāžu iekšējās kvalitātes sistēmas izveidi. Pasākumu rīkoja Izglītības kvalitātes valsts dienests (kvalitātes dienests) sadarbībā ar EQAVET sekretariātu.

Konsultācijās piedalījās eksperti no Beļģijas, Bulgārijas, Lietuvas un Luksemburgas. Ekspertu diskusija sākās ar pieredzes apmaiņu par to, kā sekmīgāk izveidot iekšējās kvalitātes sistēmu profesionālās izglītības iestādē, tostarp izmantojot EQAVET indikatorus. Diskusijas turpinājumā sekoja saruna par galvenajiem pamatprincipiem, kuri būtu izmantojami profesionālās izglītības iestāžu institucionālajā akreditācijā, kas tiks uzsākta 2024. gadā. Diskusijas noslēdzošajā daļā eksperti dalījās ar labās prakses piemēriem, kā izmantot EQAVET indikatorus profesionālajā izglītībā. Paredzams, ka pasākumā gūtie secinājumi sniegs ieteikumus arī kvalitātes dienesta Vadlīniju izglītības kvalitātes nodrošināšanai pilnveidei.

Pasākums tika finansēts no Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras (EACEA) Erasmus+ programmas EQAVET – European Quality Assurance in Vocational Education and Training National Reference Points īstenotā projekta Nr.101048484 - HAPI līdzekļiem.

 

Plašāka informācija:

Agija Reča-Danga

Izglītības kvalitātes valsts dienesta

Kvalitātes novērtēšanas departamenta vecākā eksperte

agija.reca@ikvd.gov.lv, tālr. 67507835