Informācija izglītības iestādēm Covid-19

Izglītības kvalitātes valsts dienests (kvalitātes dienests) no 2021. gada 22. oktobra atbilstoši Ministru kabineta uzdevumam veic izvērtējumu par to, kā izglītības iestādēs tiek ievēroti izglītības jomā noteiktie epidemioloģiskie drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Izvērtējuma laikā kvalitātes dienests konstatējis, ka izglītības iestādēs jāaktualizē sejas masku lietošanas un trešo personu izglītības iestāžu apmeklējuma noteikumi, kā arī nepieciešamība apstiprināt mācību telpu individuālo vēdināšanas režīmu.

Kvalitātes dienests atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojuma Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 7. punktā noteiktajam deleģējumam valstī izsludinātajā ārkārtējā situācijā veic epidemioloģisko drošības pasākumu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai ievērošanas kontroli izglītības jomā.

Līdz ar to izglītības iestāžu apmeklējumu laikā kvalitātes dienesta amatpersonas pārliecinās par epidemioloģisko drošības pasākumu ievērošanu, tostarp sejas masku lietošanu un mācību telpu vēdināšanu, savukārt, konstatējot neatbilstības, sniedz ieteikumus nepieciešamajiem uzlabojumiem.

Izglītības iestāžu apmeklējumu rezultātā, kvalitātes dienests rosina ikvienu izglītības iestādi aktualizēt:

1) Sejas masku lietošanu nodarbināto vidū. Kvalitātes dienests bieži konstatē gadījumus, kad nodarbinātie sejas maskas nelieto vai arī lieto tās nepareizi, piemēram, turot sejas masku zem zoda vai nosedzot tikai muti, nevis muti un degunu;

2) Trešo personu (pie izglītības iestādes nodarbinātiem un izglītojamiem nepiederošu) izglītības iestādes apmeklējums. Tikai atsevišķās izglītības iestādēs noteikts, ka tās drīkst apmeklēt personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, un tikai atsevišķās izglītības iestādēs kvalitātes dienesta amatpersonām ir lūgts to uzrādīt;

3) Izglītības iestādes mācību telpu individuālā vēdināšanas režīma apstiprināšanu. Lai gan atbilstoši kvalitātes dienesta novērotajam, apmeklētajās izglītības iestādēs telpas tiek vēdinātas, ne visās ir izstrādāts un noteikts mācību telpu vēdināšanas režīms.

Tā kā izvērtējuma laikā ir konstatēts, ka ne visas izglītības iestādes ievēro epidemioloģiskos drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, kvalitātes dienesta amatpersonas turpinās apmeklēt izglītības iestādes, lai pārliecinātos par izglītības programmu īstenošanu personas dzīvībai un veselībai drošos apstākļos un uz izglītības jomu attiecināmo drošības pasākumu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai ievērošanu.

Aicinām iepazīties ar jauno epidemioloģisko drošības pasākumu ievērošanas izvērtējuma veidlapu, kuru no 2022.gada 17.janvāra kvalitātes dienesta pārstāvji izmanto izglītības iestāžu apmeklējuma laikā.

Rosinām izglītības iestādes un to dibinātājus patstāvīgi izvērtēt epidemioloģisko drošības pasākumu ievērošanu izglītības iestādēs, tostarp izmantojot veidlapā ietvertos jautājumus.