Piektdien, 18.decembrī Latvijas Republikas Saeima pieņēmusi grozījumus COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā, nosakot, ka vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestādes var lūgt akreditācijas termiņa un iestādes vadītāja vērtēšanas termiņa pagarinājumu līdz 2022. gada 31. maijam, iesniedzot Izglītības kvalitātes valsts dienestā argumentētu iesniegumu.

Izglītības kvalitātes valsts dienests ir secinājis, ka izglītības iestādes un to dibinātāji Covid-19 pandēmijas un ārkārtējās situācijas laikā saskaras ar dažādiem izaicinājumiem, kas apgrūtina akreditācijas procesa īstenošanu vai pabeigšanu. Daudzu izglītības iestāžu darbu apgrūtinājusi skolēnu un personāla saslimšana, kā arī visai iestādei vai klašu grupai noteiktā karantīna. Ir izglītības iestādes, kurām ir nepietiekams tehniskais nodrošinājums un ierobežots interneta ātrums pilnībā attālinātas akreditācijas veikšanai. Tāpat šķērslis organizēt akreditācijas procesu var būt būtisks dibinātāja un izglītības iestādes ienākumu kritums un problēmas segt akreditācijas izmaksas,  kā arī izglītības iestādes vadības pārslodze un pedagogu izdegšana attālināto mācību laikā.

Lai sniegtu izglītības iestādēm atbalstu, Izglītības kvalitātes valsts dienests izstrādājis grozījumus COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā, paredzot izglītības iestādēm, kuru akreditācijas termiņš beidzas līdz 2021. gada 31. augustam, iespēju pagarināt izglītības iestādes, izglītības programmu akreditāciju un izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšanu uz laiku līdz 2022.gada 31.maijam. Lai saņemtu pagarinājumu, jāiesniedz argumentēts iesniegums Izglītības kvalitātes valsts dienestā.

Akreditācijas termiņa pagarināšana notiek pēc izglītības iestādes vēlēšanās un lūguma. Ja izglītības iestāde ir gatava akreditāciju īstenot bez pagarinājuma šobrīd paredzētajā laikā, iesniegums par pagarinājumu nav jāiesniedz. Jāuzsver, ka, pagarinot akreditācijas termiņu, nākamā akreditācija notiks pēc jaunās akreditācijas metodikas.

Plašāka informācija iegūstama, noskatoties tiešsaistes sanāksmes videoierakstu un iepazīstoties ar Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktora Rolanda Ozola prezentāciju “Informācija par iespējām pagarināt akreditāciju līdz 2022.gada 31.maijam”.