Izglītības kvalitātes valsts dienests projekta EQAVET – European Quality Assurance in Vocational Education and Training NRP (projekta Nr.101048484 – HAPI) ietvaros ir izstrādājis atbalsta materiālu kvalitātes sistēmas izveidei un attīstībai profesionālās izglītības iestādēs.

Materiāla mērķis ir sniegt atbalstu profesionālās izglītības iestādēm darbā ar datu, tostarp EQAVET indikatoru, vākšanu, apstrādi un analīzi ikgadējā pašvērtēšanas procesā.

Atbalsta materiāls pieejams tiešsaistē tīmekļa vietnē www.kns.ikvd.gov.lv. Aicinām profesionālās izglītības īstenotājus ar to iepazīties un iespēju robežās izmantot ikgadējā pašvērtēšanā vai ikdienas darbā.