Citi jaunumi

Atbilstoši Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 15.panta otrajā daļā noteiktajam Ukrainas civiliedzīvotāji ir tiesīgi sniegt bērna uzraudzības pakalpojumus, neņemot vērā normatīvajos aktos noteiktās prasības bērna uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem, ja šie pakalpojumi tiek sniegti tikai attiecībā uz nepilngadīgiem Ukrainas civiliedzīvotājiem.

Reģistrācijai Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā Ukrainas civiliedzīvotājiem jāiesniedz Izglītības kvalitātes valsts dienestā iesniegums.

Iesniegumu darbadienās no 9-16 var iesniegt klātienē Izglītības kvalitātes valsts dienestā Rīgā, Smilšu ielā 7 vai nosūtīt uz e-pastu: ikvd@ikvd.gov.lv