Ukrainas civiliedzīvotāji ir tiesīgi sniegt bērna uzraudzības (aukļu) pakalpojumus Ukrainas bērniem, neņemot vērā normatīvajos aktos noteiktās prasības bērna uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem.

Lai Ukrainas civiliedzīvotāju reģistrētu Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju (aukļu) reģistrā, jāiesniedz iesniegums Izglītības kvalitātes valsts dienestam.

Infografika par Ukrainas civiliedzīvotāju reģistrāciju aukļu reģistrā

Iesniegumu darbadienās no 9-16 var iesniegt klātienē Izglītības kvalitātes valsts dienestā Rīgā, Smilšu ielā 7 vai nosūtīt uz e-pastu: ikvd@ikvd.gov.lv 

Lai saņemtu pašvaldības līdzfinansējumu par bērnu uzraudzību, jāvēršas mītnes vietas pašvaldībā. 

Jāņem vērā, ka līdzfinansējumu maksā tikai tajās pašvaldībās, kurās nav vietu pašvaldības pirmsskolās gadījumā, ja bērns neapmeklē pirmsskolu. 

Informācija par pašvaldībām, kurās maksā līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un līdzfinansējuma atbalstu (skat. 2. tabulu).

Gadījumā, ja Ukrainas civiliedzīvotājs vēlas uzraudzīt arī Latvijas bērnus, spēkā ir parastā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju kārtība, kurā jāapliecina aukles izglītība un pirmās palīdzības sniegšanas prasmes.

Infografika par reģistrāciju aukļu reģistrā, ja Ukrainas civiliedzīvotājs vēlas uzraudzīt arī Latvijas bērnus.