Supervīzijas pedagogiem Covid-19

Latvijas pedagogi līdz 2021.gada beigām varēs saņemt psihoemocionālu atbalstu, piedaloties grupu supervīzijā. To nodrošinās Izglītības kvalitātes valsts dienesta koordinētā atbalsta programma “Supervīzijas Latvijas pedagogiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”. 

Lai skaidrotu supervīziju norisi un pozitīvos efektus, kvalitātes dienests izveidojis video un vairākas infografikas.