Covid-19

Daļai izglītības iestāžu un skolēnu, atgriežoties pie mācībām klātienē, Izglītības kvalitātes valsts dienests izstrādājis atbildi uz jautājumu par izglītības iestādes rīcību, ja saņemta informācija par skolēna, pedagoga vai darbinieka saslimšanu ar Covid-19. Izstrādāta arī  veidlapa, kas jāaizpilda, ziņojot Izglītības kvalitātes valsts dienestam par izglītības iestādei noteiktajiem pretepidēmijas pasākumiem.

Kā rīkoties, ja izglītības iestādē saņemta informācija par skolēna vai darbinieka saslimšanu ar Covid-19?

Ja izglītības iestādes vadītājs no skolēna, vecākiem vai darbinieka saņem informāciju par saslimšanas gadījumu ar Covid-19, viņam nekavējoties jāsazinās ar Slimību profilakses un kontroles centru (SPKC). Atbilstoši SPKC noteiktajiem kritērijiem izglītības iestādes vadītājam jānosaka saslimušā kontaktpersonas un, ja tādas ir, tad jāinformē arī šīs kontaktpersonas vai vecāki par nepieciešamību ievērot mājas karantīnu un pienākumu sazināties ar ģimenes ārstu, lai veiktu kontaktpersonas medicīnisko novērošanu. Izglītības iestādes vadītājam vai viņa noteiktai atbildīgajai personai jāsagatavo un vienas dienas laikā SPKC jānosūta kontaktpersonu saraksts, norādot personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi un datumu, kad bijis pēdējais kontakts ar inficēto personu kolektīvā.

Izglītības iestādei nekavējoties jāinformē Izglītības kvalitātes valsts dienests par izglītības iestādei, izglītojamam vai darbiniekam noteiktiem obligātiem pretepidēmijas pasākumiem.

Izglītības kvalitātes valsts dienests jāinformē arī par to, ka izglītības iestāde daļēji vai pilnībā pāriet uz attālinātām mācībām.

Informācija Izglītības kvalitātes valsts dienestam jānosūta rakstiski uz e-pastu: ikvd@ikvd.gov.lv, aizpildot šim nolūkam izstrādātu veidlapu.

Vēršam uzmanību, ka informācija Izglītības kvalitātes valsts dienestam jāsniedz arī pirmsskolām un pirmsskolu grupām vispārējās izglītības iestādēs, kā arī par izglītības iestādes izglītojamam vai darbiniekam individuāli noteiktiem obligātiem pretepidēmijas pasākumiem.