Piektdien, 22. oktobrī notiks Izglītības kvalitātes valsts dienesta rīkota tiešsaistes konference “Laba un profesionāla pārvaldība izglītības iestādē izglītības kvalitātes un demokrātijas veicināšanai”. Konferences mērķis ir aktualizēt un pārrunāt būtiskos faktorus, kas ietekmē un veicina izglītības kvalitāti. Īpaša uzmanība konferencē tiks pievērsta labas un profesionālas pārvaldības jautājumiem un kvalitatīvas izglītības ietekmei uz demokrātijas stiprināšanu sabiedrībā.

Covid-19 pandēmija un attālināto mācību process īpaši aktualizējis spēcīgas un profesionālas izglītības iestāžu vadības būtisko nozīmi ne tikai izglītības iestādes ikdienas darba organizācijā, bet arī krīžu pārvarēšanā un veiksmīgā problēmu risināšanā. Izglītības kvalitātes valsts dienesta attālināto mācību izpētes rezultāti liecina, ka vissekmīgāk ar lielāko daļu izaicinājumu un problēmu attālināto mācību laikā tika galā izglītības iestādes, kurās vadītāji ir kolektīva līderi, izveidojuši regulāru un produktīvu visu ieinteresēto pušu dialogu, kā arī sekmīgi spējuši pārveidot klātienes organizatoriskā darba sistēmu un pielāgot to attālinātajām mācībām, rast atbilstošus didaktiskos un metodiskos risinājumus.

Apzinoties profesionālas izglītības iestāžu pārvaldības nozīmīgumu, Izglītības kvalitātes valsts dienests regulāri īsteno atbalsta pasākumus izglītības iestāžu vadītājiem, tostarp 2021. gadā izglītības iestāžu vadītāji var apgūt profesionālās kompetences programmu “Demokrātiska pārvaldība izglītības iestādē”. 22. oktobra konference “Laba un profesionāla pārvaldība izglītības iestādē izglītības kvalitātes un demokrātijas veicināšanai” tiek piedāvāta visiem Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenoto kursu dalībniekiem, kā arī citiem interesentiem.

Konferenci atklās izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece un Latvijas Republikas Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vadītājs Arvils Ašeradens. Konferencē uzstāsies arī Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes profesore Žanete Ozoliņa, Hārtfordšīras Universitātes Izglītības līderības centra direktors, profesors Filips Vuds (Philip Woods), Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece, Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktore Ilze Saleniece un citi referenti.

Konference sniegs ieskatu izglītības politikas jautājumu aktualitātēs un tuvāko gadu izglītības politikas prioritātēs, padziļinās zināšanas par demokrātiskas pārvaldības pamatprincipiem sabiedrībā, iepazīstinās ar dalītas līderības ideju un pamatprincipiem izglītības iestādēs, sniegs pārskatu par topošo Latvijas izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu un pārmaiņām izglītības kvalitātes vērtēšanā. Tāpat konferences dalībnieki varēs iegūt informāciju par Izglītības kvalitātes valsts dienesta veiktā kvalitatīvā pētījuma rezultātiem par iespējām attīstīt izglītības iestāžu vadītāju līderības prasmes, izmantojot dažādas kultūras izpausmes veidus, kā arī iegūt praktiskus rīkus un labas prakses piemērus izglītības iestāžu pārvaldības pilnveidei. Pilna konferences darba kārtība atrodama pielikumā.

Lai pieteiktos konferencei, lūdzam aizpildīt reģistrācijas anketu! (līdz 21.10.12.00)

Konference tiek īstenota sadarbībā ar Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.6.2/17/I/001
„Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana”.

Informāciju sagatavoja:

Izglītības kvalitātes valsts dienesta

vecākā eksperte Jana Veinberga

28383507, prese@ikvd.gov.lv