Piektdien, 22. oktobrī notika Izglītības kvalitātes valsts dienesta rīkotā tiešsaistes konference “Laba un profesionāla pārvaldība izglītības iestādē izglītības kvalitātes un demokrātijas veicināšanai”, kuras mērķis bija pārrunāt būtiskos faktorus, kas ietekmē un veicina izglītības kvalitāti, kā arī pievērst īpašu uzmanību profesionālas pārvaldības jautājumiem un kvalitatīvas izglītības ietekmei uz demokrātijas stiprināšanu sabiedrībā.

Konferenci atklāja Latvijas Republikas Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vadītājs Arvils Ašeradens, tajā uzstājās Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes profesore Žanete Ozoliņa, Hārtfordšīras Universitātes Izglītības līderības centra direktors, profesors Filips Vuds (Philip Woods), Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece, Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktore Ilze Saleniece un citi referenti.

Konferences klausītāji varēja gūt pārskatu par izglītības politikas jautājumu, izglītības kvalitātes vērtēšanas un Latvijas izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas veidošanas aktualitātēm, padziļināt zināšanas par demokrātiskas pārvaldības pamatprincipiem sabiedrībā, iepazīties ar dalītas līderības pamatprincipiem izglītības iestādēs, kā arī iegūt praktiskus rīkus un labas prakses piemērus izglītības iestāžu pārvaldības pilnveidei.

Konference organizēta sadarbībā ar Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.6.2/17/I/001 „Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana”.

Konferences darbakārtība

Konferences videoieraksts

 

Žaneta Ozoliņa, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes profesore "Demokrātiska pārvaldība sabiedrībā: iespējas un pamatprincipi"

Inita Juhņēviča, Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja "Aktuālās pārmaiņas izglītības kvalitātes vērtēšanā"

Ilze Saleniece, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece, Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktore "Izglītības kvalitātes monitoringa sistēma izglītības kvalitātes nodrošināšanai"

Filips Vuds (Philip Woods), Hārtfordšīras Universitātes Izglītības līderības centra direktors, profesors "Distributed leadership and arts based and embodied methods of leadership development" (Dalītā līderība un mākslā balstītas metodes līderības attīstībai

Karine Oganisjana, Rīgas Tehniskās universitātes profesore "Izglītības iestāžu vadītāju pieredze improvizācijas darbnīcās: dalītā līderība"

Rolands Ozols, Izglītības kvalitātes valsts dienesta Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktors "Izglītības kvalitāte: būtiskākie faktori, kuri to ietekmē"

Aija Melle, kursu “Demokrātiska pārvaldība izglītības iestādē” programmas vadītāja "Kādēļ direktors ir atslēgas vārds izglītības kvalitātei iestādē?"