No 2019. gada 6. februāra izglītības iestādes var pašas ievadīt Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS) informāciju jaunas (licencējamas) vispārējās izglītības programmas, t.sk. pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai pēc Ministru kabineta noteiktā parauga.

Izglītības iestāde datus par licencējamo paraugprogrammu VIIS ievada, atverot sadaļu “Programmas (licencēšana un akreditācija)” un izvēloties aktivizēt sadaļu “Jauna paraugprogramma” un aizpildot tajā nepieciešamo informāciju (sk. attēlus).

Tas nozīmē, ka izglītības iestādei vispārējās izglītības paraugprogrammas, t.sk. pirmsskolas izglītības paraugprogrammas, licencēšanai vairs nav jāiesniedz Izglītības kvalitātes valsts dienestā iesniegums, bet visa informācija minētās programmas licencēšanai jāievada VIIS (1.–3. attēls). Pēc datu par izglītības programmu ievadīšanas, informācija jāsaglabā, nospiežot “Saglabāt” un “Iesniegt IKVD” (4. attēls).

Izglītības programma tiek uzskatīta par licencētu brīdī, kad kvalitātes dienests VIIS ievadījis licencēšanas datumu, tādā veidā akceptējot izglītības programmas īstenošanu konkrētajā izglītības iestādē.

1.-3. attēls

Paraugprogrammu licencēšanai izglītības iestādes var pašas ievadīt informāciju VIIS

Paraugprogrammu licencēšanai izglītības iestādes var pašas ievadīt informāciju VIIS

Paraugprogrammu licencēšanai izglītības iestādes var pašas ievadīt informāciju VIIS

4. attēls

Atgādinām, ka atbilstoši grozījumiem Izglītības likumā un Vispārējās izglītības likumā vairs netiek sagatavoti licencēšanas dokumenti – licences – vispārējās un profesionālās izglītības programmas īstenošanai. Izglītības kvalitātes valsts dienests informāciju par labvēlīgu licencēšanas lēmumu ievada VIIS, bet rakstveida dokumenta veidā sagatavo tikai nelabvēlīgos lēmums par licences atteikumu vai anulēšanu.