ESF projekts PuMPuRS
Ilustratīvs attēls

Ceturtdien, 21. septembrī, norisinājās projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” noslēguma konference “Vakar. Šodien. Rīt”, kurā vienkopus satikās projekta komanda, sadarbības partneri, pašvaldību un izglītības iestāžu pārstāvji, lai atskatītos uz projekta PuMPuRS sešos gados paveikto.

Projekta noslēguma konferences darba kārtība

 • Būtiskākās atziņas un ieguvumus no projekta sākuma  līdz pat projekta noslēgumam
  • Projekta PuMPuRS vadītāja Inese Vilāne
  • Dynamic University vadītāju un stratēģiskās attīstības konsultanti Līna Dzene
 • Kā pozitīvo pieredzi izmantot tālākā darbā ar PMP riska jauniešiem - projekta īstenošana un tālākais atbalsts jauniešiem
  •  Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvaldes Vispārējās izglītības skolu nodaļas vadītāja, projekta PuMPuRS saturiskā koordinatore Anita Pēterkopa 
 •  Dažādie aspekti darbā ar sociālās izstumtības riskam pakļautiem izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs
  •  Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes profesore, Baltijas pētniecības projekta vadītāja Latvijā Biruta Sloka
 • Neredzamie vardabrības signāli skolās 

 

Projekta noslēguma konferences ieraksts pieejams PuMPuRS Facebook lapā

Noslēguma konferences fotogalerija: https://www.ikvd.gov.lv/lv/galerija/projekta-pumpurs-nosleguma-konference 

 

 Šo Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD), lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības

esf_ikvd_logo_ansamblis