ESF projekts PuMPuRS
Raidījuma KLASE 3.epizode

Cik viegli sasniegt mērķus, ja tiem tici tikai Tu pats? Savstarpējās sadarbības nozīmi nevar pārvērtēt, sevišķi tad, ja tā ietekmē jaunieša motivāciju un vēlmi mācīties.

Visvairāk par visu skolniece Sintija vēlas, lai pieaugušie pamana un uzklausa jauniešus, bet Artūrs, kurš nu jau pabeidzis 12. klasi, atzīst, ka attiecības ar skolotājiem reizēm ir sarežģītas.

Cēsu Pilsētas Vidusskolas skolotāja Ineta Lāce-Sējāne kopā ar skolēniem darbojas jauniešu projektā Līderis manī, bet to, ka skolotājam ir jābūt ne tikai skolotājam un vecāku atbildība nebeidzas tad, ka bērns pārkāpis skolas slieksni, raidījumā skaidro IR telpa supervizore Inga Remerte.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”