ESF projekts PuMPuRS
Sadarbiba ar vecakiem
Skolas un vecāku sadarbība

Skolas un vecāku sadarbībai ir milzīga nozīme. Vienmēr jāatceras, ka šīs sadarbības vidū ir skolēns, nevis pieaugušo ambīcijas. Mums visiem ir jāiemācās ieraudzīt skolēnu, sadzirdēt viņa vajadzības un sniegt nepieciešamo atbalstu. Tas ir izdarāms tikai tad, ja starp skolu un vecākiem tiek veidotas cieņpilnas, uz sadarbību un bērna interesēm balstītas, attiecības. Skolēns skolā ierodas ar ģimenē iegūtu vērtību, attieksmju un uzskatu sistēmu, tādējādi ģimenei ir ļoti liela nozīme veiksmīgā skolēna mācību un socializācijas procesā.

Pasaulē ir veikti pētījumi, kas liecina, ka skolēnu mācību rezultāti ( apmeklējums, uzvedība, izglītības pārtraukšanas riska samazinājums, akadēmiskie sasniegumi un skolēna labizjūta) uzlabojas, kad vecāki iesaistās izglītības procesā un skolas dzīvē.

  • Projekta #PuMPuRS ietvaros skolēni saņem individuālu atbalstu, kas dod iespēju viņus uzklausīt. Tas ir svarīgi, ja runājam par to, ka bērns var sākt izvairīties no skolas apmeklēšanas un rezultātā pamest mācības.

PAMANI.IEKLAUSIES.ATBALSTI.

Vairāk info: www.pumpurs.lv

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”