2022. gada 27. septembrī apstiprināti grozījumi Izglītības kvalitātes valsts dienesta nolikumā, nosakot, ka turpmāk Zinātnisko institūciju reģistru uzturēs Latvijas Zinātnes padome. Tāpat noteikts, ka Izglītības kvalitātes valsts dienests uzturēs no jauna veidojamo Nozares eksaminācijas centra reģistru, bet turpmāk neorganizēs ārpus formālās izglītības apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu.

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 23. aprīļa noteikumos Nr. 225 "Izglītības kvalitātes valsts dienesta nolikums"" izstrādāti, ņemot vērā notikušās izmaiņas normatīvajā regulējumā, tostarp Grozījumus Zinātniskās darbības likumā, paredzot kā turpmāk Latvijas Zinātnes padome kārtos Zinātnisko institūciju reģistru, Grozījumus Izglītības likumā un Profesionālās izglītības likumā, attiecīgi deleģējot Izglītības kvalitātes valsts dienestam ar izglītības kvalitātes vērtēšanu saistītās funkcijas, un Psihologu likuma pieņemšanu, nosakot, ka Izglītības kvalitātes valsts dienests ir Psihologu reģistra pārzinis.

Ar Noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 23. aprīļa noteikumos Nr. 225 "Izglītības kvalitātes valsts dienesta nolikums"" var iepazīties tiesību aktu projektu datubāzē tapportals.mk.gov.lv.