Cena
91,10 EUR
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Atļauja strādāt par pedagogu nepieciešama personām, kuras bijušas sodītas par tīšu noziedzīgu nodarījumu un pēc soda dzēšanas vai noņemšanas vēlas strādāt par pedagogu. Izglītības kvalitātes valsts dienesta izveidota komisija veic pretendenta dokumentu izvērtēšanu, uzklausīšanu un pieņem lēmumu par atļauju strādāt par pedagogu, atļauju strādāt par pedagogu ar noteiktām mērķgrupām vai atļaujas atteikumu. Uzmanību! Izvērtēšanas procesu var īstenot tikai pēc soda dzēšanas vai noņemšanas. Pirms dokumentu iesniegšanas iesakām konsultēties Izglītības kvalitātes valsts dienestā pa tālr. 28383507.

Procesa apraksts

 1. Dokumentu iesniegšana
  Lai saņemtu pakalpojumu persona iesniedz iesniegumu un tam pievienotos dokumentus (tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, CV, raksturojumu u.c.) Izglītības kvalitātes valsts dienestā.

 2. Maksa par iesnieguma izvērtēšanu
  Samaksa par iesnieguma izvērtēšanu (EUR 91,10) jāpārskaita uz Izglītības kvalitātes valsts dienesta (Reģ.Nr.90001259032) kontu: Valsts kase, TRELLV22, LV39TREL215017302000B
  Maksājuma mērķis – 21499 kods. Vārds, Uzvārds, personas kods. Iesnieguma izvērtēšana.

 3. Informācijas pārbaude
  Izglītības kvalitātes valsts dienests pārbauda iesniegtos dokumentus un sagatavo tos izskatīšanai Iepriekš sodīto personu komisijas sēdē.

 4. Personas izvērtēšana Personu izvērtēšanas komisijas sēdē
  Izglītības kvalitātes valsts dienesta izveidota Personu izvērtēšanas komisija izvērtē iesniegtos dokumentus, uzklausa personu un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju.

 5. Lēmuma nosūtīšana
  Komisija pieņemto lēmumu par atļauju strādāt par pedagogu vai atļaujas atteikumu nosūta pretendentam un ievada Valsts izglītības informācijas sistēmā pie pedagoga datiem.

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu

Jana Veinberga

Vecākā eksperte
jana.veinberga [at] ikvd.gov.lv